Teaterscenen

Fra Viteboka
Teaterscenen
Teaterscenen
Teaterscenen i all sin glans.
Branntillatelse for120
Sitteplasservanligvis ca 50
Plassering2. etasje
Adkomst fraTeaterfoajeen
SkjenkebevillingJa
BarNei
Fra Teater Neufs forestilling Autobahn (2012)

Teaterscenen er et scene- og øvingslokale på sørsiden av bygget i andre etasje, med tilgang fra Foajeen via RF-trappa/Teaterfoajeen.

Bruk

Scenen brukes primært til teaterøving og oppsetninger. Bruk må tilpasses teatergruppenes virksomhet, da Teater Neuf har prioritet på rommet, og henvendelser angående dette tas med foreningens koordinator. Studentersamfundets skuespillere setter opp 3 til 4 oppsettinger hvert semester, både på norsk og engelsk. Teaterscenen er en kameleon som gir husrom til alt fra Shakespeare og Greshwin til Roald Dahl og Petter S. Rosenlund.

Bak scenen står det vanligvis ni plattinger, med bein for å lage tre nivåer på henholdsvis 20, 40 og 60 cm. Det er også rekkverk til å sette på endene på det øverste nivået, men ikke alle plattingene har mulighet for å feste rekkverk. Pass derfor på at de plattingene med riktig feste kommer på rett sted. På stollageret i sminketarmen står det en del stoler, og under amfiet i Lillesalen er det puter som kan benyttes for at stolene skal bli litt mer behagelige.

For å gi behagelig plass til alle i publikum er maks antall stoler 41. Se bilde her for hvordan det ser ut med 40 stoler (én til stol kan plasseres midt på fremst, der den røde løperen er på bildet).

Teater Neuf eier et stillas i aluminium, som kan bygges opp i tre nivå. Dette befinner seg vanligvis demontert på stollageret. Man bør være minst tre personer for å sette det sammen. Fire personer kan gjøre det på under et kvarter. Noen bruksanvisning finnes ikke, så sett av litt tid til å finne ut av hvordan det skal settes sammen. Stillaset kan fort bli så høyt at det er upraktisk å bruke på teaterscenen, så prøv å bygge det så lavt som mulig. Du vil uansett komme høyt nok opp. Av HMS-grunner skal man ikke klatre på utsida av stillaset, til tross for at det er enklere, morsommere, og ofte virker mer praktisk. Ingen av oss har penger nok til å betale erstatning om du faller ned og brekker noe.

Per 2021 er ikke stillaset lengre i bruk, og lift skal brukes for å rigge Teaterscenen. Du har antakelig ikke kurs, så kontakt scenemester i Teater Neuf eller teknisk ansvarlig på huset.

Det henger molton-gardiner foran vinduet inn i kontorgangen i 3. etasje. Disse gardinene kan trekkes for og fra med et gardintrekk som henger ned innerst i kroken ved inngangsdøra (ved siden av brannslokkingsapparatet) Det er noe galt med mekanismen som gjør at du risikerer å rive gardinene i stykker når du lukker dem, så de bør holdes lukket og ikke åpnes! Per 2021 henger det gardin over halvparten av vinduene til gangen i 4. etasje. Husk at det ikke er lov å dekke disse vinduene med søppelsekker pga. brannfare.

Lys

Lys gjør stor forskjell

Lysbryterne på Teaterscenen finnes innerst i rommet på venstre side når man kommer fra Teaterfoajeen, og å bruke dem er et levende helvete. Det er til sammen fem brytere: tre øvre brytere og to nedre brytere.

Hvis du kommer inn i et mørkt rom, slår du på lyset med de tre øvre bryterne. Hver av de tre bryterne styrer tre av de ni lampene i taket. Det er litt tilfeldig om taklampa blir slått på om du trykker på bryteren eller ikke. Trykk på bryteren, så venter du og ser om lampa kommer på. Kommer den ikke på, trykker du en gang til, da skal lampa vanligvis slås på. Etter at du har slått på lampa, kan den samme bryteren brukes til å dimme lyset opp eller ned ved å holdes inne. Lampene slås alltid på på lavest styrke, så etter at de er slått på, trykk på samme bryter på nytt og hold den inne. Hvis lampene ikke blir lysere, slipper du bryteren, trykker og holder en gang til. Da skal lyset vanligvis bli sterkere. Repeter denne prosedyren for alle de tre øvre bryterne. Du skal nå ha full salbelysning.

Hvis taklyset er slått på, skal det være nok å trykke på den høyre nedre bryteren for å slå av alt lyset. Ingen veit hva som er vitsen med den venstre nedre bryteren.

Scenebelysning kan slås på ved å koble inn dimmeren som står på kostymelageret bak scenen. Få slottsmester til å låse opp kostymelageret, og følg instruksen på strømuttaket for å få scenelys. De fleste scenelysene går nå på LED og krever et lysbord for å skru på.

Tilstøtende lokaler

Tilgang til Teaterscenen er via Teaterfoajeen.

Rommet har en rekke tilknyttede lokaler. Kostymelageret og sminkerommet (ofte omtalt som sminketarmen) går direkte mellom Teaterscenen og Skuespillergarderoben, som går opp til Storsalen. På grunn av dette trengs det nøkkel for å få tilgang til både kostymelageret og sminketarmen.

Det kreves også nøkkel for å få tilgang til rekvisittlageret og stollageret. Kontakt med slottsmester er nødvendig for å få tilgang til å alle rom som er låst med nøkkel. Skapene på kostymelageret er vanligvis låst, og det er bare Teater Neufs styremedlemmer som har tilgang på nøklene til disse skapene. I sminketarmen er det også en dør inn til et lite rom. I gamle dager kunne denne døra benyttes til å få adgang til konsertgropa i Storsalen, da gulvet i denne kunne senkes ned en etasje. I dag er ikke denne heisen operativ, og det lille rommet brukes heller som skoskap.

Romplan

Romplanen for Teaterscenen er enkel. Hvis Teater Neuf jobber med ei forestilling, skal scenografien og amfiet stå. Ellers skal rommet være tomt. Teateret kan oppbevare sceneelement langs veggene bak de svarte forhengene, så lenge dette ikke er spesielt synlig.

Se også