Stillingsinstruks Ansvarlig redaktør

Fra Viteboka

Ansvarlig redaktør (AR) er Radio Novas øverste journalistiske organ. AR er ansvarlig for det Radio Novas produkt. AR skal på bakgrunn av dette være RNs ansikt utad, og skal på en god måte kunne representere Radio Nova. AR bør ha en god oversikt over RN drift, både som medieinstitusjon, studentforening og bedrift. AR skal sørge for at RN går i den retningen som er satt av allmøtet og styret i SRiO, gjennom strategiplaner, driftsplaner og sitt eget redaktørprogram. AR har møteplikt på RNs allmøter, men skal ikke fungere som møteleder eller referent.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Personalansvar

 • AR har et overordnet personalansvaret for alle frivillige i Radio NOVA.
 • AR er arbeidsleder for dagtid.

Redaksjonsansvar

 • Å holde redaksjonsledelsen i gang, og sørge for at den er et godt redskap for redaksjonslederne i Radio NOVA
 • Å legge opp og formatere sendeskjemaet for redaktørperioden.
 • Å sørge for at alle Radio Novas medlemmer får jevnlig tilbakemelding på arbeidet de gjør.
 • Å avholde medarbeidersamtaler med redaksjonsledelsen minst en gang per skoleår.

Ekstern kontakt

 • AR skal holde kontakten med eksterne institusjoner som er av politisk karakter.
 • AR skal sammen med daglig leder (DL) holde løpende kontakt med DNS.
 • AR skal fronte Radio Nova i medie- og kulturpolitiske spørsmål.

Markedsføring/ profilering

 • AR har sammen med DL ansvaret for å koordinere markedsføring.
 • Utvikling av RNs profilering og markedsføringsevne.
 • Sammen DL opprettholde bruk av sosiale medier, her under bla. lytterkontakt.

Møte- og organisasjonsvirksomhet

 • Møter i styret i SRiO som observatør.
 • Fronte Nova på viktige møter av en politisk karakter. For eksempel i Velferdstinget. (VT)

Stillingsinndeling (veiledende)

Personalansvar (arbeidsleder) – 25%

Redaksjonsansvar – 35%

Ekstern kontakt – 15%

Markedsføring/ profilering – 10%

Organsisasjonsvirksomhet – 15%

Sist revidert 11.05.11.