U11

Fra Viteboka

Uranienborgveien 11, ofte kalt U11, var adressen hvor Det Norske Studentersamfund hadde sine kontorer på 1940-, 50- og 60-tallet. I samme periode blei store samfundsmøter avholdt i Dovrehallen. I 1945 begynte Studentsamskipnaden i Oslo å leie lokaler i bygningen fra DNS, som de formidla til studenter uten sted å bo. I 1946 begynte de også drive varmmatskantine på U11.

Se også