Gullgrisen

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Gullgrisen er en intern kåring av blant annet beste arrangement, forening, superaktiv og lignende. De faste kategoriene er semesterets gullgris (en person), semesterets grisebinge (en forening) og semesterets syltelabb (en flause).

Gullgrisen deles ut hvert semester av Hovedstyret etter innstilling fra Interngruppa. Utdelingen på høsten skjer vanligvis i forbindelse med Knabbejuletrefest.

Hovedstyret deler hvert år ut Gullgrisen-priser på Knabbejuletrefest.

De faste prisene

Tre priser deles ut stort sett hvert år:

  • Årets minigris deles ut til en nykommer på DNS i året som har gått, og som har utmerket seg positivt.
  • Årets grisebinge deles ut til den foreningen eller utvalget som har utmerket seg spesielt i året som har gått, det være seg med arrangementer, aktivitet eller andre hendelser.
  • Gullsugga deles hvert år ut til årets aktiv. Denne hedersbetegnelsen tildeles en av de aktive som i svært stor grad har utmerket seg som en pådriver for sin forening eller utvalg og som i tillegg er en synlig person i internmiljøet.

Gullgrisvinnere 2012

Gullgrisvinnere 2013

I jubileumsåret 2013 ble det delt ut en hel haug med priser:

  • Årets syltelabb: For stødig knoke på spakene i jubileumsåret tildeles årets syltelabb Aleksander Madsen.
  • Årets griser: For gjentatt parring i grisebingen deles vi ut prisen for årets griseri til Radio Nova.
  • Årets gretne gris: For utsøkt grisepamperi på talerstol og i rekrutteringsarbeid, gis årets gretne gris til Just Thomas Misund på talerstolen.
  • Årets trøffelgris: For å ha fikset 1 million kr til DNS’ 200-årsjubileum gir vi hedersutmerkelsen årets trøffelgris til Jørgen Traasdahl.
  • Årets minigris: Vinneren av prisen er en ny aktiv i Konsertforeningen Betong. Hun har vært en flott ny ressurs i foreningen, stått på og bidratt også på DNS-arrangementer. Årets minigris har innehatt vervet som internansvarlig i KB og heter Patricia Natvig.
  • Årets grisebinge: Årets grisebinge er en stabil og god forening med jevn aktivitet, som tar initiativ, sier fra når noe ikke er bra nok på en konstruktiv måte, som i år har hatt fokus på Studentersamfundet og jubileet og generelt hatt et svært godt samarbeid med Hovedstyret og andre på huset. Årets forening er GalleriNeuf.
  • Gullsugga: Vinneren av årets gullsugge er en stå-på-type som har vært en stor ressurs for det interne miljøet. Han stiller alltid opp med frisk energi på alle fellesarrangementer, er pådriver for nye konsepter og elsker foreningssamarbeid. Han har er en tydelig og synlig stemme med en helhetlig tankegang rundt DNS som paraplyorganisasjon. Han har stilt opp for hovedstyret både i uformelle ærend og som trofast referent på møter, hvor han evner å befinne seg like mye på talerstolen som bak referentbordet. Årets gullsugge har i tillegg til sitt verv som foreningsleder både sittet i medlemsmøtesekreteriatet og vært produsent på STUDiO-revyen. Gullsugga 2013 går til Andreas Slørdahl.

Gullgrisvinnere 2014

Gullgrisvinndere 2015

Gullgrisvinnere 2016

Gullgrisvinnere 2017