Radiostudioene

Fra Viteboka

Radio Nova har per november 2020 tre studioer i 4. etasje. De kan brukes av Novas medlemmer, og kan bookes her.

  • A-studio består av et kontrollrom og et studio
  • B-studio er et selvkjørsstudio
  • C-studio passer til leseblokker

A-studio

A-studio har separat studio og kontrollrom. Dette er det eneste studioet man kan ha nattsendinger fra. I studio er det til vanlig to mikrofoner, men det kan lett setter opp én til; Det gjøres ved å hente en mikrofon fra C-studio og plugge den under pulten i A-studio. Dette gjør at C-studio er ubrukelig, så book både C- og A-studio i de tilfeller. Kontrollrommet har én mikrofon. Avspilling kan forekomme fra Turboplayer, Skype eller nettleser.

Kontrollrommet egner seg dårlig til lydopptak, da rommet er utilstrekkelig lydisolert grunnet vifta i vinduet. Eiendomsavdelingen ble bedt om å bytte ut dette vinduet mot et vindu uten hull i mars 2022, men noen måneder senere ble et annet vindu i et annet rom bytta ut. Det er usikkert om kontrollrommet noen gang vil bli lydisolert. Rommet brukes nå som lager og arbeidsstasjon, og huser det meste av bruklig og ubruklig utstyr Nova har tatt vare på i løpet av årene på Huset. Studentradioens aller mest ubrukelig utstyr er dog å finne på Syloftet, hvor de har to boder. (Her finner man for eksempel de meste av kanalens CD-arkiv, og dessuten en god del utstyr fra den tida de sendte DAB-signaler selv fra taket.)

B-studio

B-studio er nå Radio Novas hovedstudio. Et selvkjørsstudio med fem fastmonterte mikrofoner og mulighet for mange fler, klangboks, to CD-spillere, et komplett DJ-sett med to CDJ-spillere og en A&H-mikser, og to platespillere. Samtlige direktesendinger, utenom nattsendinger, forekommer her. Gjennom PC-en kan man spille av fra Turboplayer og Skype.

April 2011: Radio Nova fikk omsider installert et eget kjøleanlegg, bestående av 5 AC-enheter. Ett ble plassert i B-studio, slik at man på sommerhalvåret slipper å ha 37 grader i studio under sending. Dette var helt vanlig fram til 2011.

Mai 2009: Det ble investert om lag 50.000 kroner i nytt B-studio. Studiobord med 5 mikrofoner ble bygd, og var fra dag én etter oppussingen det mest populære studioet på Radio Nova. Fram til denne dag hadde A-studio blitt brukt til nær sagt alle sendingene.

B-sutdio hadde tidligere vært et kontrollrom for dagens C-studio. Vi ser etterdønninger fra denne tida i tilkoplingspanelene i veggen.

C-studio

C-studio har til vanlig én mikrofon og egner seg godt til innspillinger av enkel sort, eller korte telefonintervjuer over Skype.

I mars 2011 fikk C-studio også mulighet for telefonintervju, hvilket betyr at alle tre studio nå har telefonmulighet.