Rydding

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

For å opprettholde trivelige og brukbare lokaler, er det viktig at de aktive på DNS bidrar til å holde huset ryddig. Dette gjelder både kontorlokalene og arrangementslokalene. Det er viktig at vi viser verden utenfor at Chateau Neuf ikke er et nedlagt lager, men et sted der det pågår jevnlig aktivitet med mange engasjerte aktive.

Denne artikkelen er rettet til deg, kjære engasjerte aktive, som ønsker å bidra til å holde slottet vår presentabelt. Her vil du finne en oversikt over rutinene for avfallshåndtering, hvem du bør kontakte når ryddeiveren kommer over deg, og mulighetene til å gjøre oppusningsarbeid.

Driftsleder

Chateau Neuf eies av UiO, og de har ansvar for å holde lokalene i en grei stand. Derfor er det ansatt en driftsleder, satt til å forvalte dette ansvaret. Han heter James Sagaute, og kan kontaktes på:

Mail: m.j.r.sagaute@admin.uio.no
Mobil: 91140487

Avfallshåndtering

Generelt søppel På siden av bygget står det en pappkomprimator, en komprimator for restavfall, samt noen bokser til glass. Gammel mat, konfetti og kaffekopper kan kastes her. Husk å bare kast ting som kan komprimeres i komprimatorene, det vil si ikke trevirke og større metallopplegg. Hvis det ser ut til at komprimatoren er full så siifra til slottsmester så ordner de det.

Møbler og andre større gjenstander Større gjenstander kan ikke kastes i komprimatoren, ettersom den ikke er laget for å komprimere sofaer. Har du en sofa, en seng eller et skrivebord som du ønsker å kaste, må du kontakte James slik at han kan bestille en container, eller eventuelt utesette ryddingen til senere.

Spesialavfall Maling, tomme flasker med whitesprit og annet spesialavfall skal ikke kastes i noen container, men gies til driftleder James for oppbevaring.

Verkstedet

Chateau Neuf huser et verksted. Om du ønsker å pusse opp en talerstol eller bygge scenografi, kan det være lurt å gjøre dette her. Verkstedet er James' ansvar, og derfor er det nødvendig at du kontakter ham før du setter i gang prosjektet.

Se også