Det Norske Studentersamfunds markedsansvarlig

Fra Viteboka

Det Norske Studentersamfunds markedsansvarlig var et verv i Hovedstyret og et ombud i Det Norske Studentersamfund. Fram til generalforsamlingen våren 2013 het vervet «kommunikasjonsansvarlig». Markedsansvarlig ble utnevnt for en periode på ett kalenderår av Hovedstyret selv. Utnevnelsen måtte godkjennes av Representantskapet.

Ved lovendringen i 2016 forsvant vervet. Ansvarsoppgavene finner man igjen i Ledelsen.

Oppgaver

Markedsansvarlig forvaltet Studentersamfundets kreative ressurser. Hadde ansvar for Kommunikasjonsavdelingen, nå Medieavdelingen. Hovedansvarlig for felles profil og markedsføringsstrategi og for å gjøre DNS synlig i studenthovedstaden. Ansvarlig for sponsorarbeid og -relasjoner.