Galla

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk
Glade gjester på galla. Foto: Fotoklubben
There is an English version of this article.

Hovedstyret inviterer to ganger årlig til gallamiddager. Her møtes aktive fra alle foreningene på huset, inviterte fra vennskapsforeninger i Danmark, Sverige og Finland, representanter fra fakultetsforeningene på Blindern og inviterte fra andre Studentersamfund i landet. Gamle pamper beærer oss gjerne også med nærvær ved disse anledningene.

Tradisjonen tro arrangeres en gallamiddag 16. mai, både fordi det er en særdeles velegnet dag for festivitas, og fordi studentene var i sin tid pådrivere da feiringen av Norges nasjonaldag for alvor tok form. 17. mai legger Formand ned krans på Henrik Wergeland-statuen ved Spikersuppa, som heder for hans innsats for 17. mai-feiringen.

Årets andre gallamiddag finner sted rundt 2. oktober, da dette er datoen 13 studenter ved det Kongelige Frederiks Universitet i 1813 gikk sammen om å stifte Det Norske Studentersamfund. Det er altså Studentersamfundets bursdag som feires denne dagen.

Antrekket er formelt, og stemningen kan også være formell ved starten at kvelden, men både snipper og stemmebånd løsner ofte under middagen. Dette er imidlertid dagen for tradisjoner og stil, ikke for rølp!

Festivitetenes gang

Gallamiddagene starter gjerne med mottagelse, og tradisjonelt finner denne sted klokken 18.13. Under minglingen vil det bli mulighet til å hente ut en grisehale, som et bevis på at du har vært til stede på galla. Hvis de går tom (de går alltid tom) kan du hente ut en grisehale ved en seinere anledning i Ekspedisjonen. Så er det festmiddag, og etter hvert også dans. Middagen er tre retter, og det blir muligheter til å gå ut og strekke på beina mellom rettene.

Ved middagen avholdes tradisjonelle festtaler (de tradisjonelle er Formandens tale, Herrenes tale, Damenes tale og Takk for maten-tale), det skåles til Hans Majestet Grisens og Hans Majestet Kongens ære, og vennskapsforeninger utbringer hilsen til Studentersamfundet og Hans Majestet Grisen. Ofte får man også tilbake bergede gjenstander.

Kjekt å vite før man går på galla

 • Grisen er Studentersamfundets beskytter. Den gyldne grisen har vært Studentersamfundets høye beskytter siden man opprettet ordenen «Den Gyldne Gris» i 1859. Det skal skåles for grisen under middagen.
 • Der vil forekomme konferanser med dertil egnede sakspapirer.
 • For mange taler er kjedelig. Derfor får du ikke holde tale med mindre du er leder av DNS eller spesielt innbudt, har noe viktig å si, eller på andre måter greier å overbevise toastmasteren om at hundrevis av mennesker blir beriket av din opptreden.
 • Pamper går med ordensbånd og (me)daljer. Personer med ordensbånd og daljer er folk som har gjort stor innsats for Studentersamfundet i nær eller fjern fortid, og dermed skal behandles med velfortjent respekt.
 • Siden det skal nedlegges krans ved Wergelands statue på morgenkvisten 17. mai, er det alltid noen gjester på gallaen 16. mai som planlegger å fortsette festlighetene natten gjennom, og derfor spare seg for faren for å forsove seg.
 • Det er forferdelig dårlig etikette å bli overstadig beruset.
 • Sanger som blir sunget finner man i vitebokas egen sangbok.

Sanger og tradisjoner

 • Det finnes en norsk allsang som gjentas til det kvalmende på galla. Den går slik:
ÅÅÅ dette skal være Grisen sin skål, hurra!
Ja dette skal være Grisen sin skål, hurra!
Og skam for den som ikke Grisen sin skål vil drikke.
Hurra, hurra! Den skålen var bra!
Det skåler vi for! Hurra!

Noen er særdeles glad i denne, og den kan fort synges etter hver eneste tale for kvelden. Den bør pugges før oppmøte. Sangen innebærer også at man faktisk skåler, så om man planlegger å holde seg anstendig gjennom kvelden, anbefales måtehold når man porsjonerer sine slurker.

 • Det er tradisjon å rope «av med buksa» til spesielt utvalgte talere (kun mannlige sådanne). Det betyr ikke at man oppfordrer til strippeshow. Det sekundet taleren griper til beltespenna, skal man rope «nei, forresten», og slik unngår alle parter pinligheter.
 • Den høyeste offiser til stede utbringer Kongens skål.
 • Venneforeninger som blir invitert holder vanligvis tale, og de har vanligvis med seg gaver. Disse gavene består nesten alltid av alkohol, og foræres Formanden på vegne av Studentersamfundet. Tradisjonen er da å rope "Smake!" hvorpå formanden er nødt til å smake på de forærte godsakene. De slueste blant de oppmøtte vil da rope "Mere!" og om formanden lar seg lure med, har alle en fryktelig underholdende kveld i vente.
 • Etter Herrenes tale synger de tilstedeværende kvinner sonaten "Vi vil ha flere menn" til ære for herrene, etter Damenes tale, synger tilsvarende herrene "Vi vil ha flere kvinns". Ferske aktive bes ikke bli forferdet når det danses på stolene.
 • De tilstedeværende menn synger dessuten en egen sonate til en spesielt utkåret blant de tilstedeværende kvinnene.

Etiquette for Damene

 • Deres Kavaler skal i alle Omstændigheter geleide Dem paa saadant vis at De til enhver Tid er trygg for Rabalder og utrivelige Optrin.
 • Under Selskabets bespisning skal De befinne Dem paa Høire side av Deres Kavaler
 • Der Skaal skal utbringes - utfør Denne først med Deres Kavaler, derefter Herren paa Høire hold. Skaalen avsluttes mot Herren der sitter tvers over Bordet for Dem. Naar Skaalen er drukket, tager man Øiekontakt med Herrene i følgende ordning: Tvers over, høire og til sist Deres kavaler.
 • Deres Glas maa ikke vendes over 90 grader mot Deres Ansikt naar skaal utbringes.
 • De maa konversere lett og lystelig med Deres Kavaler. Ved Taler og Underholdning maa De la Deres Latter klinge hiertelig paa rett Sted.
 • Skjænk Deres Kavaler - paa saadant vis at han blir Glad og i lystig Humør. De maa gjerne skjænke ham et Kys paa hans Kind.
 • De kan om Anledningen inbyr til det, invitere Deres Kavaler til Kvindenes Konferancelokaler.
 • Skjænk din Kavaler et Kompliment eller tre (3) gjennem Aftenen.
 • La Dem behørig vartes op av Deres Kavaler

Etiquette for Herrene

 • Innomhus skal Deres Borddame geleides stødigt med Deres Høire Arm. Utenfor Selskabslokalet eskorteres Damen med Venstre Arm, da Deres Vergehaand maa være ledig, skulle Rabalder og Tumulter oppstaa.
 • I Trapper eller annen stigning i Terrenget skal Deres plassering alltid være i Front. På saadant viis er De parat til at fange Din Kvinde, skulde hun snuble i et Trinn, samt at der ikke bliver Rom for uanstændige Glimt av hennes Ben.
 • Under Selskabets bespisning plasseres Deres Borddame ved Deres Høire Side. Naar det innbys til Skaal ved det Fæstdekkede Bord, skaal da først med Deres Borddame, derefter Damen paa Deres Venstre Side og til slutt Damen der sitter tvers over Bordet. Naar Skaalen er drukket, tager man Øiekontakt med damene i følgende ordning: Tvers over, venstre og til sist Deres Borddame.
 • Naar Skaal skal utbringes maa Deres Glas ikke vendes over 90 grader mot Deres Ansikt.
 • Pas paa! Deres Borddames Glas maa aldrig være tomt for Drik.
 • De skal konversere Høflig og Dannet med Deres Borddame. Deres Latter skal runge Høit og Mandig ved Taler og underholdende Fornøielse.
 • De skal skjenke Deres Borddame minimum 5 (5) Komplimenter inden Aftenen er omme.
 • De skal besørge at Deres Borddame ikke overskjænkes. Men inkaldes De til Konferance i løpet av Selskaet, skal Deres Borddame medbringes.
 • At byde siin Borddame op til Dans efter Maaltidet er Skik og Kutyme.

Se også