Ordensbånd

Fra Viteboka
Representanter på galla, med ordensbånd i flere variasjoner. Foto: Fotoklubben

Ordensbånd benyttes ved formelle og store anledninger, for eksempel galla. Båndet går fra høyre skulder til venstre hofte.

De ordentlige ordensbånd bæres av personer som innehar en orden, men representanter (som oftest medlemmer av et styre) bærer en tynnere og enklere versjon av båndet som egentlig heter representasjonsbånd. De forskjellige foreningenes styremedlemmer bærer disse på galla, og om noen representerer Det Norske Studentersamfund hos vennskapsforeninger bærer de Studentersamfundets røde representasjonsbånd.

Skandinaviske vennskapsforeninger (spesielt i Sverige) er ofte såkalte nationer, og representanter for disse bærer nasjonsbånd. Slike bånd deles også gjerne ut som gaver til venner, og disse kan da bæres i all framtid av mottakerne.

Kvinner kan, i stedet for å bære fullt bånd, ta et stykke bånd og knyte båndet til en liten sløyfe til å bære på kjolen. Prosedyren for å lage en slik sløyfe er som følger: Man legger båndet horisontalt med to bukter på hver side og legger resten rundt midten - slik at det ligner litt på en tversoversløyfe... Båndet skal ligge slik at sløyfene er direkte overlappende i høyderetningen. Det er meget viktig å huske hvilken farve som er øverst på nasjonsbåndene når man laver sløyfen: Den «letteste»/lyse fargen skal være øverst, og den «tyngste»/mørkeste fargen nederst.

Farger og foreninger

Regler for bruk av ordensbånd

1. Når, hvem og hvordan?

Standard medlemsbånd er rødt bånd som er 30 mm bredt.

Når

DNS-bånd bæres på studentgallaer og eventuelle andre høgtidelige studentikose

akademiske tilstellinger for å vise samfunnstilhørighet. DNS-bånd kan bæres under

representasjon ved andre tilfeller hvor det anses passende, for eksempel på

stipendiatmiddager hos venneforeninger.

Hvem

Alle DNS-medlemmer kan skaffe seg og bære DNS-medlemsbånd.

Alle de medlemmer av DNS offisielle venneforeninger som har besøkt DNS på galla

kan bære DNS-medlemsbånd.

Styret kan bevilge rett til å bære DNS-medlemsbånd i andre tilfeller.

Hvordan?

Medlemmer bærer båndet under vest på livkjole/under dressjakke, (fra høyre til

venstre), og forslagsvis som rosett på kjole (venstre side).

DNS-medlemsbånd skal plasseres øverst ifht. andre bånd eller daljer fra DNS-

virksomhet.

DNS-styret

Styrebånd er rødt bånd, 35 mm bredde.

Styret bærer DNS-band, 35 mm bredde og i full lengde, over høyere skuldre ned over

venstre hofte. Foran på båndet kan aktive styremedlemmer i DNS feste «sølv»grisen

anno 1813 dersom disse er tilgjengelige. Aktive styremedlemmer bærer båndet øverst;

over jakke, skjerf o.l. Ingen andre bånd, rosetter eller daljer skal festes på styrebåndet

utover eventuelt «sølv»grisen.

Styreleder bærer eget bånd med gullgris i enden.

Tidligere styremedlemmer får fortsette å bære sitt gamle styrebånd, men da under

vest/dress for å vise forskjell fra det aktive styret. Tidligere styremedlemmer kan feste

andre bånd og rosetter på det gamle styrebåndet, dersom de ønsker det.

Øvrige

Øvrige foreninger i DNS bestemmer selv om sine bånd; hvilke bånd de bruker, når og

hvordan de bæres, hvem som kan bære dem osv. Unntaket er at DNS-båndets

plassering øverst er absolutt, i og med at DNS er den overordnede organisasjonen som

foreningene hører under.

Styrets ansvar

Styret har ansvar for å se til at det til enhver tid er tilstrekkelig med bånd av 30 og 35

mm bredde. Båndbredder over 35 forvaltes etter Griseordens statuter.

Styret kan dele ut DNS-medlemsbånd til gjester fra andre studentforeninger som

besøker samfunnet.