John Christian Elden

Fra Viteboka
John Christian Elden
Født31. desember 1900 (123 år)
Formand
1987
ForgjengerSteinar Hoel Korsmo
EtterfølgerTormod Carlsen
Viceformand
Høsten 1986
Forgjenger?
Etterfølger?
Kommandør av Den Gyldne Gris' orden
?–

John Christian Elden var formand i Studentersamfundet i 1987. Han satt som viceformand et semester i 1986, da Den Konservative Studenterforening endelig greide å styrte Rød Front-styret.

Han har siden gjort seg en karriere som advokat, og har i dag møterett for Høyesterett. Han har tidvis vært innom Chateau Neuf i debatter arrangert av Kulturutvalget.

Se også