Kulturutvalget

Fra Viteboka
Kulturutvalget (KU)
Kulturutvalget (KU)
RolleArrangørforening
Grunnlagt1947
LederFanny Anne Grandal Bardoz
Kontakt
E-postkulturutvalget@studentersamfundet.no
Nettstedkulturutvalget.no

Kulturutvalget er Det Norske Studentersamfund sin forening for arrangering av debatter, samtaler og foredrag.

Kulturutvalget ble stiftet i 1947, men ivaretar det som har vært Studentersamfundets viktigste tradisjoner og kjernevirksomhet siden Det Norske Studentersamfund ble stiftet i 1813, nemlig meningsytring og kritisk tenkning. Kulturutvalget er i dag Studentersamfundets arrangementsforening for debatter og foredrag.

Kulturutvalget har i overkant av 30 aktive medlemmer og består av et styre med leder, koordinator, styrekoordinator, PR-ansvarlig og økonomiansvarlig. Resten av medlemmene tilhører redaksjonene under arrangementskonseptene. De deltar på medlemsmøter, og tar aktivt del i å planlegge arrangementene.

Kulturutvalget kan kontaktes via kulturutvalget@studentersamfundet.no og finnes på Facebook, Instagram, og Twitter.

Kulturutvalget har vært inaktive siden 2019.


Arrangementkonsepter

Onsdagsdebatten

Onsdagsdebatten representerer det eneste brede forum for debatt arrangert av studenter og studentorganisasjoner i Oslo. I en tid der det meste av samfunnsdebatten er overlatt til ekskluderende fjernsynsdebatter er vi stolte av å kunne kalle oss Landets frieste talerstol. Onsdagsdebatten arrangeres ofte i samarbeid med andre foreninger.

Boktorsdag

Annenhver torsdagskveld kan leseglade glede seg til litterært påfyll i biblioteket. BokTorsdag ønsker å belyse sentrale problemstillinger tilknyttet litteratur, å vie oppmerksomhet til interessante stemmer i bokbransjen, samt å være til inspirasjon og nytte for deg med litterære interesser og ambisjoner. BokTorsdag balanserer mellom litteraturvitenskaplig refleksjon og pur underholdning, mellom smalt og populært.

Akademisk vorspiel

På Akademisk vorspiel presenteres tema og personligheter som har preget akademia og samfunnet. Temaene og personlighetene blir presentert av Norges fremste eksperter - som kan hende under og etter foredraget deltar på vorspielet. Kulturutvalget fortsetter i hvert fall vorspielet i heftig diskusjon om alt fra Machiavelli til Frankfurterskolen!

Tidligere Arrangementkonsepter

Upop-aften

Ved upopulær er det duket for sceneintervju innenfor sosialpolitiske temaer. Her ønsker vi å møte og bli kjent med mennesker; få en personlig vinkling på de aktuelle sakene. Vi etterstreber å utfordre publikum med spenstige temaer, og nærme oss det tabubelagte.

Upopulær aften ble nedlagt våren 2015, og slått sammen med Akademisk vorspiel-redaksjonen, som også ivaretar dette konseptet.