Den Konservative Studenterforening

Fra Viteboka
Den Konservative Studentforening (DKSF)
RolleSamfundsforening
Grunnlagt1891
FormannTina Alvær
Kontakt
E-postformann@dksf.no
Nettsteddksf.no

Den Konservative Studenterforening er en politisk studentorganisasjon som ønsker å ta politiske debatter som fenger i første rekke studenter. Med det menes debatter som kan ta opp litt mer enn de trivielle sakene som politikken til daglig tar tak i. Dette gjelder kanskje spesielt temaer innen ideologi; politisk filosofering.

I tillegg er politikk som angår studenter i høyeste grad aktuelt for organisasjonens debatter. Som en del av debatten rundt politikken som angår studenter vil DKSF forsøke å sette et samfunns politikk i helhet foran interessegruppers grådighet. DKSF mener det er i et samfunnsmessig helhetssyn all politikk må forstås og skapes!

DKSF har ikke lenger kontor på Chateau Neuf.