Kurs

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over faste kurs og seminarerDet Norske Studentersamfund.

Studentersamfundet er en arena for læring. Læring en ikke nødvendigvis får gjennom å studere på Universitetet. Gjennom aktivitet og engasjement på Studentersamfundet lærer en om alt fra å tappe øl i et glass slik at det ikke skummer over og hvordan en tar seg best ut på en scene, til hvordan en organisasjon drives og utvikles mot nye høyder. Studentersamfundet, og samfundsforeningene, tilbyr i tillegg kursing i organisasjon, bardrift og andre finurligheter.

Huset-kurset

Se hovedartikkel: Huset-kurset

Huset-kurset var et kurs som tidligere blei avholdt på Neuf i regi av Interngruppa.

Studentersamfundet har en kompleks struktur og det kan derfor av og til være vanskelig å orientere seg i hus og organisasjon. Dette var årsaken til opprettinga av den opprinnelige Viteboka og Huset-Kurset. Huset-Kurset var opplæring for nye medlemmer og oppfriskning for de gamle i Studentersamfundets historie, organisasjonsstruktur, ulike organer, utvalg og foreninger og om alt en trengte å vite for å være en aktiv krabat på dette huset. Dette kurset kan kanskje sies å ha vært den korte og illustrative versjonen av Viteboka.

Foreningsseminaret

Se hovedartikkel: Foreningsseminaret

Foreningsseminaret var det kurs som ble avholdt to ganger i semesteret og ledet av foreningsansvarlig i Hovedstyret. På seminaret samlet foreningene seg for å koordinere sin aktivitet. På slutten av semesteret ble det foregående semester evaliert og det kommende planlagt.

Chateau Neuf Akademiet

Dette er kurset for serveringsforeningene på Studentersamfundet. Her ble det gitt grundig opplæring i alt som har med bar- og kafédrift å gjøre. Dette innebar både praktisk opplæring som skjenking, kundebehandling og kassaoppgjør og teoretisk opplæring i lover og regler som skjenkeloven. Kurset kunne også inneholde kreative innslag som kokkekurs og drinkmiksekurs. Kurset ble administrert av Studentersamfundets serveringsselskap CNS.

Andre kurs – si fra og følg med!

Ofte holder foreningene egne kurs. Av og til er disse beregnet for opplæring av egne medlemmer, men ofte er de åpne for andre interesserte. Det har blitt holdt åpne kurs i Menneskerettighetserklæringen, i debatt-teknikk og i mediehåndtering. Foreningene oppfordres til å si høyt i fra til andre medlemmer når de har spennende kurs som kan være av interesse for andre – og til å følge med på oppslag om dette.

Se også