Kategori:Foreninger

Fra Viteboka
(Omdirigert fra Foreninger)

Studentersamfundet består av en rekke studentforeninger som har tilholdssted på Studentersamfundet. Samfundsforeningene er autonome enheter av Studentersamfundet og har påtatt seg ulike oppgaver på huset i henhold til kontrakter mellom foreningen og styret. Samfundsforeningene står for aktiviteten på huset. De skaper i fellesskap det faglige, kulturelle og sosiale tilbudet på Studentersamfundet. Styret og administrasjonen koordinerer aktiviteten og gir samfundsforeningene gode arbeidsvilkår. Samfundsforeningene består av ca. 800 frivillige studenter og akademikere.

Liste over samfundsforeninger

Driftsforeninger

Studentenes Fotoklubb

Se hovedartikkel: Studentenes Fotoklubb

Studentenes Fotoklubb, stiftet 1957, er en fotoklubb som har holdt til på Chateau Neuf og vært en del av Det Norske Studentersamfund siden 1999. Aktiviteten i klubben omfatter - i tillegg til mørkeromsaktivitet og foredrag - dokumentering av den øvrige aktiviteten i Det Norske Studentersamfund.:

Arrangementsforeninger

Konsertforeningen Betong

Se hovedartikkel: Konsertforeningen Betong

Konsertforeningen Betong er foreningen som arrangerer konserter på Studentersamfundets største konsertscene Betong.

Kulturutvalget

Se hovedartikkel: Kulturutvalget

Kulturutvalget er har siden 2001 vært debattforeningen ved Studentersamfundet, og arrangerer Upopulær aften, Onsdagsdebatten og Akademisk vorspiel.

Teater Neuf

Se hovedartikkel: Teater Neuf

Teatet Neuf - studentteateret i Oslo, er Studentersamfundets eget amatørteater for studenter.

Cinema Neuf

Se hovedartikkel: Cinema Neuf

Cinema Neuf er studentenes egen filmklubb, og ble til på slutten av 80-tallet.

GalleriNeuf

Se hovedartikkel GalleriNeuf

GalleriNeuf er en av husets yngste foreninger, og arrangerer utstillinger i Speilsalen.

Lillesalen Konsertserie

Lillesalen konsertserie arrangerer konserter i Lillesalen.

Medieforeninger

Radio Nova

Se hovedartikkel Radio Nova

Radio Nova er Oslostudentenes radio og består av rundt 100 frivillige journalister og teknikere. Nova serverer ukentlig 40,5 timer annerledes radio på kulturfrekvensen FM 99,3 i Oslo. De frivillige tilbys ulike opplæringskurs, blant annet i journalistikk, radioteknikk og mediehåndtering. Radio Nova holder Allmøte hver måned og redaksjonsledermøte hver uke. I tillegg har alle redaksjonene møte en gang i uken pluss sendinger.

OSTV

Se hovedartikkel OSTV

Oslo Student-TV er studentenes egen TV-kanal, som ukentlig produserer materiale på ostv.no. Foreningen har fire redaksjoner: Dokumentar, Kultur, Satire og Serie.

Øvrige samfundsforeninger

Se også