Styret

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Styret i Det Norske Studentersamfund er det sentrale styrende organ med ansvar for at huset drives slik Oslos studenter ønsker. Styret velges av og er politisk ansvarlig ovenfor Medlemsmøtet. Sittende styre er Styret 2019.

Mye av styrets ansvar forvaltes gjennom ledelsen og administrasjonen.

Kontakt: styret@studentersamfundet.no

Sammensetning og valgordning

Det sitter 5 personer i styret. Disse er direkte valgt av medlemsmøtet, og har etter norsk lov personlig ansvar for at foreningen driftes sunt og effektivt. Tre medlemmer, inkludert Formand, velges i løpet av våren og tiltrer fra 1. juli, og to medlemmer velges i løpet av høsten, og tiltrer 1. januar. Dette forsikrer kontinuitet i styret. Styret konstituerte tidligere internt ett av sine medlemmer til å være viceformand, altså Formands nestleder og vararepresentant.

Styrets ansvarsområder

Jamfør Studentersamfundets lover kapittel 4.

Styret har ansvaret for Studentersamfundet på vegne av medlemmene. Det betyr at de styrer Studentersamfundet med medlemsmøtets mandat når det ikke er medlemsmøter. Det betyr også at de forbereder medlemsmøter og utarbeider budsjettforslag, årsregnskap og tiltaksplaner.

De har også ansvar for at lover og regler følges av foreningene. Det er også ansvarlig ovenfor huseier (UiO) for at bygningen Chateau Neuf drives av ledelsen på en god måte og at huset fylles med et faglig, akademisk og kulturelt innhold. I tillegg til dette fatter styret fortløpende vedtak om ansettelser, diverse interne reglement og prosjektstøttesøknader fra foreningene. Straks et referat er godkjent blir det tilgjengeliggjort på inside.studentersamfundet.no.

Styret ansvarsoppgaver inkluderer:

 • å representere medlemmenes vilje i driften av huset gjennom hele året
 • å forsikre at økonomien til kulturhuset Chateau Neuf er sunn, bærekraftig og muliggjør studentenes visjoner for studentkulturhuset
 • å sørge for at ledelsen og administrasjonen jobber i tråd med lovene og ønskene til medlemsmøtet
 • å gjøre det mulig for ledelsen og administrasjonen å jobbe i tråd med lovene og ønskene til medlemsmøtet
 • å representere Det Norske Studentersamfund utad, overfor presse, samarbeidspartnere, utdanningsinstitusjoner, vennesamfunn og i forhandlinger
 • å kalle inn til og arrangere medlemsmøter
 • å opprette nye driftsutvalg om nødvendig, og oppnevne ledere for disse
 • å være saksbehandlere for budsjett og strategidokumenter som må behandles av medlemsmøtet
 • å søke penger på vegne av foreningen
 • å ta store økonomiske avgjørelser på vegne av foreningen
 • å være generalforsamling i Chateau Neuf AS
 • å være bindeledd til Styret i Chateau Neuf AS
 • å være bindeledd til kanselliet i Griseordenen
 • å være bindeledd til Stiftelsen
 • å være bindeledd til Studentersamfundets vennesamfunn i inn- og utlandet
 • å sørge for at Studentersamfundets faste fester gjennomføres
 • å dele ut Gullgrisen til velfortjenende aktive

Historie

I perioden 1813-1821 var formandstittelen «førstedirektør».

Tidligere ble alle styremedlemmene valgt kvartalsvis (frem til 1882), og etter dette semestersvis.

Først i nyere tid (fra ca. 1998–2000?) har vervene i styret vært av ett års varighet. Fram til høsten 2011 ble halvparten av de årslange vervene valgt om våren, og halvparten om høsten. I perioden 2011-2015 satt hele styret i fellesskap i ett år. Styret besto da av 8 medlemmer.

Mellom høsten 2011 og høsten 2016 valgte generalforsamlingen kun tre styremedlemmer: formand, viceformand og økonomiansvarlig. Resten av styret blei plukka ut av disse, og godkjent av det daværende representantskapet. Før 2017 var styrets formelle tittel «Hovedstyret».

Se også