Medlemsmøtet

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk
Medlemsmøter er serious business

Medlemsmøtet er Studentersamfundets høyeste organ, med mulighet til å fatte alle avgjørelser over Studentersamfundet og studenthuset Chateau Neuf. Alle SiO-registrerte studenter har stemmerett ved medlemsmøtet.

Enkelte rettigheter er kun forbeholdt medlemsmøtet. Her godkjennes Studentersamfundets regnskap og budsjett, og lover og resolusjoner vedtas. Styret i Det Norske Studentersamfund, representanter til Stiftelsen Chateau Neuf, Desisjonsutvalget og valgkomiteen velges på medlemsmøtet.

Hovedstyret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter. I tråd med Lovene, må det holdes minst ett medlemsmøte i semesteret.

Faste saker

Enkelte saker kommer opp på medlemsmøtet med fast hyppighet. Dette er enten fordi de er påkrevd av vedtektene, eller fordi det er nødvendig av praktiske hensyn. Her kan du få en uttømmende liste over de sakene som med hvert semester.

Vårsemesteret

Valg

Drift

  • Årsregnskap for det foregående år
  • Årsrapport for det foregående år

Heder og Ære

  • 3 æresmedlemskap (inkl. til avtroppende Formand) deles ut

Høstsemesteret

Valg

  • Direktør (1 år fra 1. januar)
  • 2 styremedlemmer (1 år fra 1. januar)
  • 2 medlemmer av Desisjonen (2 år fra 1. januar)

Drift

  • Handlingsplan for det kommende år
  • Budsjett for DNS for det kommende år
  • Innstille på budsjett for CNAS for det kommende år

Heder og Ære

  • 2 æresmedlemskap deles ut

Se også