Faste arrangementer

Fra Viteboka
Tradisjonsrike fester og generell hygge

Det Norske Studentersamfund er en gammel og ærverdig organisasjon.

Faktisk så gammel at den høsten 2013 feirer 200-årsjubileum. Gjennom århundrene har vi opparbeidet oss en rekke tradisjoner som forventes å følges i større eller mindre grad.

Publikumsarrangementer

STUDiO

Se hovedartikkel: Studentfestivalen i Oslo

Studentfestivalen i Oslo (STUDiO) var frem til høsten 2014 DNS' studentfestival i de to første ukene av studiestart på høsten. Høsten 2014 besluttet Hovedstyret å gå bort ifra STUDiO-navnet i denne perioden, med mål om å heller gjenopprette det som en større studentfestival på vårparten, som et samarbeid med andre studentforeninger.

Arrangementer med spesielt fokus på aktive

Gallamiddagene

Se hovedartikkel: Galla

Styret inviterer to ganger årlig til gallamiddager. Her møtes aktive fra alle foreningene på huset, inviterte fra vennskapsforeninger i Danmark, Sverige og Finland, representanter fra fakultetsforeningene på Blindern og inviterte fra andre Studentersamfund i landet. Gamle pamper beærer oss gjerne også med nærvær ved disse anledningene.

Knabbejuletrefest

Se hovedartikkel: Knabbejuletrefest

I tillegg til gallamiddagene arrangeres det også en fest like før jul, som en slags juleavslutning.

Denne festen er noe mer uformell enn gallamiddagene, selv om det også her kan utvikle seg festtaler og utagerende skåling.

En av tradisjonene knyttet til denne anledningen er tilbedelse av juletreet, og dette skal være knabbet/berget/lånt/stjålet.

Festdagene for Studentersamfundet er altså de samme som for småbarn; 17. mai, bursdag og jul!

Grisefesten

Se hovedartikkel: Grisefest

Hvert fjerde år vralter Hans Majestet Grisen ut av sitt lune bankhvelv og beordrer med høye grynt og bestemte snøft at der skal stelles i stand til Grisefest til ære for Hans Majestet den Gyldne Gris og til stor glede for generasjoner av akademikere og samfundstopper.

Gangfest

Se hovedartikkel: Gangfest

Én gang i semesteret arrangerer alle foreningene temafest på kontoret sitt samtidig. I løpet av kvelden kåres beste tema.

Gullgrisen

Se hovedartikkel: Gullgrisen

Intern prisutdeling i forbindelse med Knabbejuletrefest.