Studentfestivalen i Oslo

Fra Viteboka
Studentfestivalen i Oslo (STUDiO)
RolleArrangørutvalg
Grunnlagt1947
Kontakt
Kontor3. etasje
E-poststudio@studentersamfundet.no
Nettstedstudio.studentersamfundet.no

Studentfestivalen i Oslo blir ikke avholdt ved studiestart 2014, og denne teksten er dermed ikke gjeldende. For informasjon om årets semesterstart, se egen side

Studentfestivalen i Oslo (STUDiO) er en heftig og mangfoldig feiring av Oslos studenter. Festivalen går samtidig som Fadderuken ved UiO, og har som formål å gi studenter en feiende flott semesterstart, og presentere dem for Det Norske Studentersamfund og alle dets tilbud. Klengenavnet "Høstens vakreste eventyr" brukes mye.

STUDiO er en ypperlig anledning for foreningene til å avholde større arrangement som når ut til et bredt publikum, og samtidig drive litt rekruttering. Blant arrangementene som har blitt avholdt er STUDiO-revyen i Storsalen, og filmvisning med quiz i regi av Cinema Neuf. Vanlige fester har vært Semesterstartfest den første torsdagen i Fadderuken, og Den Store Festen den siste lørdagen i Fadderuken.

Organisering

Studentfestivalen i Oslo er organisert som et utvalg direkte under Det Norske Studentersamfund. Festivalen består av et styre som arbeider med forberedelser i omtrent et år, og en rekke frivillige funksjonærer som hentes som stiller opp under festivalen. Leder, nestleder og økonomiansvarlig velges på generalforsamling i DNS. Resten av styret håndplukkes av disse. Kontoret til STUDiO befinner seg i 3. etasje.

Kontakt STUDiOstyret

studio@studentersamfundet.no

Historie

Festivalen har tidligere vært kalt OSF og Uka i Oslo, og har røtter tilbake til 1947 da DNS for første gang arrangerte en studenteruke i Oslo. Målet var da todelt: Samle studentene til kultur, fest og revy, og å skaffe til veie midler til et fremtidig kulturhus for studentene. Studentersamfundet har alltid vært på jakt etter husrom og i 1971 stod Chateau Neuf på Majorstuen ferdig. Studentene hadde endelig fått sitt eget Kulturhus. En del turbulens på 70- og 80-tallet førte Studentersamfundet inn i en vanskelig situasjon som førte til at store deler av huset ble leid ut til kommersiell virksomhet. Universitetet kjøpte huset av Studentersamfundet, som disponerer det etter fristasjonsavtalen. Huset ble gjenåpnet i 1999.

Mot slutten av 80-tallet var engasjementet så lavt at Studentersamfundet alene ikke klarte å avholde en større festival, så utover 2000-tallet utviklet festivalen seg til et samarbeidsarrangement mellom alle Oslos studenter, koordinert av STUDiO.

I dagens form så festivalen sitt lys i 1989. Tanken om en studentfestival med mål om å aktivisere studentene, sikre mangfoldet og bredden i studentmiljøet, og profilere Oslo som en alle tiders studentby og skape et godt studentmiljø, vokste frem i Kulturstyret i SiO i begynnelse av 1989. DNS ble overtalt til å ta på seg ansvaret. Den første studentfestivalen, høsten 1989, var etter forholdene ganske vellykket, med stor og bred aktivitet og deltagelse fra over 100 studentforeninger. Festivalen i 1989 var et ledd i feiringen av SiOs 50-årjubileum. Noen av arrangementene i forbindelse med det var mer vellykkede enn andre, men som en helhet bidro denne dimensjonen vesentlig til å gjøre festivalen vellykket.

I 2001 ble det fastslått av festivalen var momspliktig, og festivalen ble da formelt konstituert som ny regnskapsmessig enhet under DNS. Dette var etter et vedtak fra Styret i DNS den 31.7.01 om at de ønsket å skille festivalen ut som en slik enhet. Hovedtanken var et ønske om å kunne betale moms (!) (og dermed også få et økonomisk skille til DNS) etter reglene og ha en klar og tydelig organisasjonsform. I tillegg stod ønsket om å kunne forvalte overskuddet til festivalen på en langt bedre måte – dels til sikkerhet, dels til startkapital og dels for å gi overskuddet tilbake til studentene. Endringene betydde mer selvstendighet overfor DNS. Bindingen til DNS ble beholdt ved at festivalens årsmøte var en del av DNS’ Generalforsamling. DNS stod fortsatt som øverste organ for festivalen. Leder, nestleder og økonomiansvarlig ble valgt på generalforsamling på generalforsamling.

Flere ressurser