Gullgrisen 2013

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Hovedstyret deler hvert år ut Gullgrisen-priser på Knabbejuletrefest til årets aktiv: Gullsugga, og årets forening. I dette jubileumsåret har vi i tillegg noen ekstra priser å gi ut.

Årets syltelabb

For stødig knoke på spakene i jubileumsåret tildeles årets syltelabb Alexander Madsen

Årets griseri

For gjentatt parring i grisebingen deles vi ut prisen for årets griseri til Radio Nova

Årets gretne gris

For utsøkt grisepapmperi på talerstol og i rekrutteringsarbeid, gis årets gretne gris til Just Thomas Misund på talerstolen

Årets trøffelgris

For å ha fikset 1 million kr til DNS’ 200-årsjubileum gir vi hedersutmerkelsen årets trøffelgris til Jørgen Traasdahl.

Årets minigris

Årets minigris deles ut til en nykommer på DNS i året som har gått, og som har utmerket seg positivt

Vinneren av prisen er en ny aktiv i Konsertforeningen Betong. Hun som har vært en flott ny ressurs i foreningen, stått på og bidratt også på DNS-arrangementer. Årets minigris har innehatt vervet som internansvarlig i KB og heter Patricia Natvig.

Årets grisebinge

Årets grisebinge deles ut til den foreningen eller utvalget som har utmerket seg spesielt i året som har gått, være det seg med arrangementer, aktivitet eller andre hendelser.

Årets grisebinge er en stabil og god forening med jevn aktivitet, som tar initiativ, sier fra når noe ikke er bra nok på en konstruktiv måte, som i år har hatt fokus på Studentersamfundet og jubileet og generelt hatt et svært godt samarbeid med Hovedstyret og andre på huset. Årets forening er GalleriNeuf.

Gullsugga

Gullsugga deles hvert år ut til årets aktiv. Denne hedersbetegnelsen tildeles en av de aktive som i svært stor grad har utmerket seg som en pådiver for sin forening eller utvalg og som i tillegg er en synlig person i internmiljøet.

Vinneren av årets gullsugge er en stå-på-type som har vært en stor ressurs for det interne miljøet. Han stiller alltid opp med frisk energi på alle fellesarrangementer, er pådriver for nye konsepter og elsker foreningssamarbeid. Han har er en tydelig og synlig stemme med en helhetlig tankegang rundt DNS som paraplyorganisasjon. Han har stilt opp for hovedstyret både i uformelle ærend og som trofast referent på møter, hvor han evner å befinne seg like mye på talerstolen som bak referentbordet. Årets gullsugge har i tillegg til sitt verv som foreningsleder både sittet i medlemsmøtesekreteriatet og vært produsent på STUDiO-revyen. Gullsugga 2013 går til Andreas Slørdahl.