Foreningskontrakten

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Foreningskontrakten er en kontrakt mellom DNS og den enkelte forening. Kontrakten utmåler plikter og krav de to sidene har overfor hverandre, og hvilke sanksjoner som iverksettes hvis foreninga bryter noen av reglene ved DNS. Det er viktig for foreningsstyret å gjøre seg kjent ved dette dokumentet, så man veit hvilke krav som stilles og hvilke rettigheter man som forening har på huset. Foreningskontrakten skal fornyes hvert eneste år, og arbeidet med dette foregår under vårsemesteret.

Det finnes fire ulike foreningskontrakter for de fire ulike typene foreninger: arrangementsforeningene, driftsforeningene, medieforeningene og samfunnsforeningene. Kontrakten består av to deler: én generell fellesdel for alle foreninger av samme type (Del 1) og én del som er spesiell for den enkelte forening (Del 2), hvor antallet medlemmer som må stille på generalforsamling og dugnad, samt hvilke rom man har forrang på, spesifiseres.

Se også