Administrasjonen i DNS

Fra Viteboka
(Omdirigert fra Administrasjonen)
Hopp til: navigasjon, søk
Administrasjonen
Plassering1. etasje
Adkomst fraFoajeen
SkjenkebevillingNei
BarNei
De gode feer på dagtid

Administrasjonen er de ansatte i CNAS. Deres jobb er å sørge for at det skal være så enkelt og gøyalt som mulig å være frivillig på Chateau Neuf. Mye av ansvaret til Hovedstyret forvaltes av administrasjonen, som er ansatt av Hovedstyret.

Åpningstiden er fra 09.00 – 16.00

Hvem og hva

Administrasjonen består av en trofast stab som er på huset på dagtid og bidrar til kontinuitet og stabilitet i driften av Studentersamfundet. Administrasjonen ønsker å tilrettelegge best mulig for den frivillige aktiviteten på huset og foreningsdriften, og er behjelpelige med å finne løsninger på alle problemer og spørsmål som skulle dukke opp.

Administrasjonen er et støtteapparat for den frivillige aktiviteten på Studentersamfundet og bistår styret i DNS og Studentersamfundets foreninger i deres aktivitet.

Administrasjonens oppgaver

 • Administrasjonen er ansvarlig for å drive aksjeselskapet Chateau Neuf AS i tråd med vedtak fra selskapets styre.
 • Administrasjonen har ansvar for å ivareta langsiktige aspekter av driften på huset, for å gjøre det mulig for frivillige apparatet i å størst mulig grad kunne drive huset på den måten studentene i Oslo ønsker.
 • Administrasjonen har ansvar for at det ligger tilrette for serveringsvirksomhet på Studentersamfundet.
 • Administrasjonen skal rådgi det frivillige apparatet etter beste evne
 • Administrasjonen besitter husets skjenkebevilling
 • Administrasjonen gjennomfører de driftsoppgaver som krever profesjonell kontakt og utføring i normal arbeidstid
 • Administrasjonen kvalitetssikrer den produksjonsmessige gjennomføringen av alle arrangementer.
 • Administrasjonen besørger forretningsmessig utleie av Chateau Neufs lokaler
 • Administrasjonen fører regnskap som revisorgodkjennes innen utgangen av mars hvert år.
 • Administrasjonen utarbeider månedlige økonomi- og driftsrapporter.
 • Administrasjonen foretar lønnsutbetaling, fakturering og oppfølging av dette.
 • Administrasjonen er ansvarlig for å sikre lokalene på Chateau Neuf og dets innbo
 • Administrasjonen er ansvarlig for reingjøring av lokalene på Chateau Neuf

Ansatte i administrasjonen

Daglig leder

Daglig leder i Chateau Neuf AS er det primære kommunikasjonsledd mellom administrasjonen og Hovedstyret. Denne koordinerer og sikrer den profesjonelle delen av organisasjonens daglige drift, har langsiktig økonomisk ansvar, og har personalansvar for de ansatte i administrasjonen, slottsmestere, vakter og den profesjonelle bardriften. Daglig leder skal stabilisere og videreutvikle organisasjonen i samarbeid med det frivillige apparatet. Daglig leder har kontakt med offentlige myndigheter vedrørende serveringen på Studentersamfundet.

Driftsansvarlig

Driftsansvarlig har det administrative ansvaret for bar- og kafédriften på Chateau Neuf. Denne har det utøvende skjenkeansvaret på huset. Driftsansvarlig har kontakt med skjenkelederne i Tappetaarnet og sikrer nødvendig kompetanse, gjennom opplæring og kursing. Driftsansvarlig har kontakt med leverandører av alle varer som selges på huset.

Salgssjef

Salgssjef har ansvar for utsalg av Chateau Neuf til profesjonelle leietakere. Salgssjefen har særlig ansvar for Storsalen.

Teknisk ansvarlig

Teknisk ansvarlig følger opp det frivillige tekniske apparatet på Chateau Neuf og er ansvarlig for å legge til rette for Regimet og dennes bruk av lys- og lyd-utstyr. Teknisk ansvarlig har ansvar for å ivareta og sikre det tekniske utstyret på Chateau Neuf og all bestilling og utlån av teknisk lyd/lysutstyr går gjennom han.