Scenografiheisen

Fra Viteboka

Scenigrafiheisen er en heis fra gamle dager som ble brukt til å frakte scenografi fra verkstedet til storsalen.

Heisen har inngang fra Verkstedet og fra tredje plan i Storsalen. Heisen er, som mange andre rom på Chateau Neuf, ikke lenger i bruk til dens opprinnelige formål. Heisen er plombert, står stille på andre plan, og brukes nå som lager/arkiv. Her kan man finne gamle plantegninger, korrespondanse og annet som har hopet seg opp siden 70-tallet.