Vaktrommet

Fra Viteboka
Vaktrommet
Vaktrommet
Vaktrommet i all sin glans.
PlasseringKjelleren
Adkomst fraPersonheisen
SkjenkebevillingNei
BarNei

Vaktrommet er både et navngitt rom i femte etasje og en historisk betegnelse på det Vaktene til enhver tid har som sitt tilholdssted.

"Vaktrommet" som kontemporær lokasjon

"Vaktrommet" er et økenavn på det såkalte "Oktoberfestlageret", hvor man lagrer diverse ræl. Økenavnet kommer av at rommet i en lengre tidsperiode ble brukt som Vaktrom, og at mye av den originale utsmykningen er bevart.

"Vaktrommet" som historisk funksjon - full circle

Vaktrommet har - i tråd med vaktenes posisjon internt i huset - blitt flyttet med jevne mellomrom. Dets funksjon var å samle vaktene før og etter vakt for faglig gjennomgang av dagens arbeid, loggføring, utstyrslager og som rom for de som var minst beruset etter 0300. Normalt sett ble andre personer nektet adgang hit, med mindre de av diverse grunner nøt vaktenes respekt (som for eksempel enkelte slottsmestere eller andre interne som hadde vært lenge nok på huset til å bli desillusjonerte).

Ved semesterstart høsten 2008 var vaktrommet et rom på drøye 8kvm2 i den vestre enden av det som nå er Galleriet, før dette rommet ble bygget. Dette rommet ble av administrasjonen vurdert til å ha plass til 14 vakter samtidig. Det som på folkemunne kalles "Vaktrommet", altså vegg-i-vegg med Syloftet i 5. etasje, i lokalet som nå kalles "Oktoberfestlageret", ble vaktrom først i anledning Oktoberfest 2009. Dette lokalet ble regnet som både ubrukelig og ubeboelig, og ble således okkupert av vaktene helt frem til ca 2015, noe som forklarer den særegne utsmykningen.

Fra ca 2015 fikk vaktene oppholdstillatelse på det innerste foreningskontoret i 3. etasje, som også har tilhørt både Konsertforeningen Betong og Fantastene.

Under spesifikke helhusfester og Oktoberfest har Vaktene gjerne hatt tilhold i et av møterommene i Møteromskorridoren, og etter våren 2018 ble dette også vaktenes faste tilholdssted.

Da husets første Sikkerhetsansvarlig tok over stillingen som Vaktsjef i august 2021 tok omsider denne forflytningen en "full circle", da vaktene igjen ble flyttet tilbake til rommet innenfor det gamle Galleiret. KB fikk tilbake kontoret deres etter en gjenoppreisning samme høst og vaktene fikk en større nærhet til alle lokaler. Forhåpentlig vis er dette også endestasjonen på denne reisen.