Bandittrappa

Fra Viteboka

Bandittrappa er den trolig aller hemmeligste trappa på hele Chateau Neuf. Denne trappa går fra admin ned til baren Sement i Betong.

Bandittrappa fikk sitt navn i 2003, døpt under et møte i den nå nedlagte undergrunnsforeningen Jesus Jugend. Trappa er oppkalt etter daværende daglig leder i Chateau Neuf AS, populært kalt Banditten eller CNS-Banditten.

Da Bandittrappa ble døpt var Sement kjellerens hovedbar. Ombyggingen av kjelleren i 2004 førte til at baren Stål ble ny hovedbar, mens Sement ble stående mer eller mindre ubrukt, noe som førte til at Bandittrappa ble et enda mer obskurt sted enn tidligere.

Bandittrappa er altså en slags lønngang mellom stedet der Banditten tjente inn en stor andel av sine kosteligste skatter (aka baromsetning), og kontorpulten der skattene ble talt opp og senere fordelt på mer eller mindre gode formål.