Strategiplanen

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Strategiplanen er et dokument som fastslår langsiktige mål som Hovedstyret ved Det Norske Studentersamfund skal jobbe for å nå. Strategiplanen er vedtatt av medlemmene på Medlemsmøte. Den gjeldende strategiplanen strekker seg over en periode på 3 år.

Et hovedstyre velges for ett år av gangen, og har dermed ikke tid og mulighet til å gjennomføre alle organisasjonens målsetninger. Strategiplanen fungerer dermed som en rettesnor for hvilke mål medlemmene har prioritert høyt, og som er i tråd med den langsiktige profilen til studentersamfundet.

Hovedstyret skal legge opp arbeidet sitt etter den strategien som er lagt opp av medlemmene.

Gjeldende strategiplan

Studentersamfundet styres nå etter Strategi for Det Norske Studentersamfund 2016-2018.

Strategiplanen ble vedtatt av Generalforsamlingen høsten 2015. Den ble skrevet av Hovedstyret 2015 på bakgrunn av en workshop hvor styret, ledergruppen, ansatte i administrasjonen og andre frivillige deltok over to dager med å identifisere utfordringer og målsetninger for Studentersamfundet. Planen erstatter Strategiplan for Det Norske Studentersamfund 2014–2023.

Eldre versjoner

Strategiplanen 2014-2023

Se hovedartikkel: Strategiplan for Det Norske Studentersamfund 2014–2023

Til tross for den ambisiøse tidsperioden, gjaldt denne strategiplanen i realiteten kun i 2015. Etter de større organisasjonsendringene som blei igangsatt av styret i 2014, bestemte styret i 2015 at strategien ikke lenger var i tråd med den organisasjonen man nå arbeida for å skape. Dessuten innvendte de at en strategi bør vare så lenge at en "generasjon" frivillige kan være med på å se den oppnådd. Denne perioden var antatt å neppe vare mer enn 3 år. I likhet med sin forgjenger blei denne strategiplanen trolig aldri fulgt.

Strategiplanen 2008-2013

Se hovedartikkel: Strategiplan 2008-2013

Dette er ikke en strategiplan. Dette er en blanding av mål og vedtekter.
-Silje Andersen, Formand 2013

Strategiplanen for 2008-2013 blei lagt fram på vårsemesteret 2008, men ikke vedtatt fordi generalforsamlinga ikke var vedtaksdyktig. Den blei dermed lagt fram og vedtatt på nytt høsten 2008 med noen mindre endringer. Poeng som blei trukket fram i debatten rundt denne var muligheten til å utstyre strategiplanen med en sjekkliste hvor en kunne krysse av når et mål var oppnådd, for å måle organisasjonens progresjon. En annen viktig debatt var hvorvidt Studentersamfundet var i stand til å gå tilbake til frivillig bardrift.

Strategiplanen ble hyppig revidert på generalforsamlinger for å tilpasses nyvalgte Hovedstyrers visjoner for det kommende året. På den måten forankret Hovedstyrene sitt valgprogram i generalforsamlingsvedtak. Da Hovedstyret 2013 ønsket å skyve utarbeidelsen med ny strategiplan fram til Hovedstyret 2014 på grunn av arbeidet med 200-årsjubileet, var dette likevel første gang mange hadde hørt om strategiplanen utenom generalforsamlinger.

Se også