Storsaltrappene

Fra Viteboka
(Omdirigert fra «DKSF-trappa»)

RF-trappa og DKSF-trappen er de to hovedtrappene som leder opp fra Foajeen til Storsalen. De to trappene, som ligger på diametralt motsatt ender av bygget fra hverandre, bærer navnet til de to studentforeningene Rød Front og Den Konservative Studenterforening, som var motpolene på det politiserte 70-tallet. De to studentpartiene følte så sterkt om hverandre, at de ikke kunne gå opp samme trapp når de skulle opp i Storsalen for å debattere under lørdagsmøtene.