KAK-styret 2008

Fra Viteboka

KAK-styret 2008 ledet Studentersamfundets kommunikasjonsarbeid i 2008, etter at Chris Allan Simonsen grunnla Kommunikasjonsavdelingen (KAK), nå Medieavdelingen, samme året.

Bemanning