KAK-styret 2016

Fra Viteboka

KAK-styret 2016 ble valgt inn på allmøte i Kommunikasjonsavdelingen, nå Medieavdelingen, 09.11.15, med unntak av Jonas Braathen, som ble valgt til leder for EDB-gjengen på EDBs eget allmøte. Redaktør Elise Daaland trakk seg fra sin stilling i juni 2016.

Merk at det påfølgende styret ligger under Styret i Medieavdelingen 2017, på grunn av utvalgets navneendring.

Bemanning