KAK-styret 2009

Fra Viteboka

KAK-styret 2009 ledet Studentersamfundets kommunikasjonsarbeid i 2009.

Bemanning