Styret i Medieavdelingen 2020

Fra Viteboka

Styret i Medieavdelingen 2020 ble valgt inn på allmøte i Medieavdelingen februar 2020. EDB-leder ble valgt på EDBs eget allmøte.

Bemanning