KAK-styret 2012

Fra Viteboka

KAK-styret 2012 ledet Studentersamfundets kommunikasjonsarbeid i 2012. Arbeidet ble gjort i 4 undergrupper: EDB (elektronisk databehandling), PRM (PR og markedsføring), Design og Tekst.

Hovedpunkter fra arbeidet i Kommunikasjonsavdelingen, nå Medieavdelingen, dette året var standardisering av det grafiske uttrykket gjennom maler og profilmanualer, migrering av det offentlige nettstedet studentersamfundet.no til WordPress, oppgradering av husets trådløse nettverk og stadig hyppigere tekstproduksjon. I tillegg til dette, jobbet styret også med å styrke samarbeidet med samfundsforeningene – dette ble konkretisert gjennom deling av arbeidsoppgaver som opphenging av plakater («blæsterunder»), og jevnlige felles møter med foreningenes PR-ansvarlige.

En grunntanke i styrets arbeid var at ansvar for felles oppgaver skulle fordeles effektivt ned til hver enkelt frivillig. Derfor ble mange rutiner både etablert og gjennomgått. Mange oppgaver (for eksempel utsending av nyhetsbrev, oppsett av Universitas-annonse og utforming av månedsprogram) ble standarisert for å frigjøre kreativitet til «ting som er mer gøy».

Bemanning