KAK-styret 2014

Fra Viteboka

KAK-styret 2014 ble administrativt ledet av utvalgsleder Linn Seime Pettersen og styrt fra hovedstyret av markedsansvarlig Henrik Anthony Odden Sandberg. De drev Kommunikasjonsavdelingen, nå Medieavdelingen, fra å ha ca halvparten så mange frivillige som trengtes på vårsemesteret, til å ha 3 av 4 fulle grupper på høstsemesteret.

Bemanning