Styret i Medieavdelingen 2019

Fra Viteboka

Styret i Medieavdelingen 2019 ble valgt inn på allmøte i Medieavdelingen mai 2019. EDB-leder ble valgt på EDBs eget allmøte.

Bemanning