KAK-styret 2010

Fra Viteboka

KAK-styret 2010 ledet Studentersamfundets kommunikasjonsarbeid i 2010.

Bemanning