Venstrealliansen

Fra Viteboka

Venstrealliansen er en partipolitisk uavhengig, sosialistisk og feministisk studentorganisasjon i Oslo. Foreningen organiserer debatter, fester og driver ulike politiske kampanjer. Mest kjent er den nok for å stå bak Rød på Blå 1. mai, og som valgliste til studentparlamentet ved Universitetet i Oslo