Liste over utvalg

Fra Viteboka
  • Arrangementsutvalget, leverer Studentersamfundets ukentlige grunntilbud på Chateau Neuf. Står bak quiz, bingo og jazz jam.
  • Biblioteksutvalget, voktere over Det Norske Studentersamfunds skatter fra fordums tider. Ivaretar Studentersamfundets bok- og kunstsamling.
  • Medieavdelingen, Studentersamfundets eget PR- og kommunikasjonsbyrå, driver med design, tekst, markedsføring, og IT-drift og -utvikling.
  • Regimet, Studentersamfundets lys- og lydteknikere. Skaper den nødvendige magien på arrangementer, og holder utstyrsparken på Chateau Neuf ved like.
  • Slottsutvalget, voktere over Chateau Neuf og dets arkitektoniske integritet. Lager langsiktige planer for oppussing og kommunikasjon med UiO.
  • Studentfestivalen i Oslo, Studentersamfundets to ukers festival under fadderukene.
  • Tappetaarnet, sørger for at glade frivillige serverer øl til kunder i Chateau Neufs barer.