Slottsutvalget

Fra Viteboka

Slottsutvalget ved Det Norske Studentersamfund hadde ansvar for oppfølging av lokalene på Chateau Neuf og fungerte som et rådgivende organ for Hovedstyret hva angår bestemmelser som vedrører bygningen. Slottsutvalget hadde også ansvar for å planlegge og lede gjennomføringen av mindre oppussingsprosjekter og dugnader, og var involvert i kontakten med Eiendomsavdelingen ved UiO og arkitektkontoret Lund og Slaatto.

Slottsutvalget bestod i 2016 av Øystein Hveding, Ada Moe Fause og Thorstein Sjursen.