Feministisk forum

Fra Viteboka
Feministisk Forum (FF)
RolleMedieforening
Grunnlagt2012
Kontakt
E-post[mailto: ]

Feministisk forum var en samfundsforeningChateau Neuf, og har siden høsten 2012 bidratt til å synliggjøre feminisme i Oslos studentmiljø, og har blitt en viktig aktør i diskusjoner knyttet til feminisme, likestilling og kjønn. I 2013 vant foreningen SIOs pris "årets nyskapning".

Feministisk forum ønsker å bidra til en åpen debatt, og å skape bevissthet rundt feminismens ulike retninger. Foreningen er derfor helt uavhengig av disipliner, politiske partier og kjønn. Den er åpen for absolutt alle.

Forumet arrangerer tre til fire samtalekvelder i semesteret, der dagsaktuelle tema tas opp av to kvalifiserte fagpersoner, etterfulgt av spørsmål og debatt i salen. Feministisk forum er dessuten i full gang med å utgi et tidsskrift. Tema for første nummer er "feminismer", og er altså nok et forsøk på å sette fokus på mangfoldet innenfor ulike feministiske retninger.

Foreningen har dessuten en ambisjon om å være et samlende sted for alle studenter i Oslo med interesse for kjønn og likestilling, og forsøker derfor å arrangere jevnlige sosiale arrangementer for både aktive og passive medlemmer, som for eksempel fester, julebord og hytteturer. Feministisk forum har kontor i tredje etasje.