Liste over Formænd

Fra Viteboka

Formand av Det Norske Studentersamfund er tittelen til lederen av Hovedstyret i Det Norske Studentersamfund (i perioden 1813-1821 førstedirektør). Formanden og de andre styremedlemmene blir valgt av medlemsmøtet for en valgperiode på ett år. Tidligere ble de valgt kvartalsvis (frem til 1882), og etter dette semestersvis. Dette angis med hhv 1-2-3-4 for kvartal og 1-2 med tilføyelser av a og b der det har vært flere formenn i et semester. Med de nye vedtektene av 2016, blir formanden ikke lenger valgt or et kalenderår, men velges av medlemmene på det siste medlemsmøtet før sommeren. Oversikten bygger på formannslisten fra 1909[1] utarbeidet ved Studentersamfundets historiske Udvalg ved høyesterettsadvokat Arthur Skjelderup (formann) og stud.philol. Wilhelm Munthe, og F. B. Wallems Hundreårshistorie[2][3] fra 1916. Den er ajourført 1963 av advokat John Elden[4], og i 1990 og frem til 2018 av Samfundets tidligere 1. arkivar, Kaare Seeberg Sidselrud.

1814-1863 1864-1913 1914-1963 1964-2013 2014-2063

Overgang semestervise valg

avbrudt virksomhet grunnet tysk okkupasjon

Samlingsstyrer, flat struktur,ingen valgt formann