Amnesty Blindern

Fra Viteboka

Amnesty Blindern er en forening for deg som vil jobbe med menneskerettighetsspørsmål. Studentnettverket er organisatorisk plassert under moderorganisasjonen Amnesty Norge, og består av ca 100 aktive studenter fra alle fakulteter på Blindern. Aktive medlemmer er fordelt på ulike grupper og et koordinerende styre. Gruppene er Latin-Amerika, Asia, Midtøsten, Russland, Øst-Europa, Afrika sør for Sahara, forsvinninger/tortur, dødsstraff, asylsøkere, og menneskerettighetesundervisning. For å forhindre og stoppe menneskerettighetsbrudd har gruppene stand, skriver brev, sender mail og faks. Gruppene har i tillegg mange interne kurs og foredrag for seg selv og hverandre.