Desisjonen

Fra Viteboka

Desisjonen er Studentersamfundets kontroll- og konstitusjonskomité, og behandler saker vedrørende Studentersamfundets lover. Styret forhører seg med Desisjonen når det er tvil om tolkning av lovene. Desisjonen deltar både i forberedelser til og er til stede på medlemsmøtene. Medlemmer til Desisjonen velges for to år, med overlappende perioder slik at to velges hvert år.

Desisjonen består av fem medlemmer, hvor én er Storebror. Storebror er en ærestittel som til enhver tid innehas av en person med tilknytning til Studentersamfundet og som har gjort seg bemerket i samfunnet i og utenfor universitetet. Storebror velges av Medlemsmøtet til Studentersamfundet. Storebror er for tiden Marianne Borgen. Før henne var Inger Stray Lien Storebror.


Oversikt over desisjonens medlemmer

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Se også