Kategori:Utvalg

Fra Viteboka

Det Norske Studentersamfund har i dag åtte utvalg. Utvalgene skiller seg fra Samfundsforeningene ved at de er organisatorisk og økonomisk underlagt Det Norske Studentersamfund.

Liste over utvalg

  • Arrangementsutvalget, leverer Studentersamfundets ukentlige grunntilbud på Chateau Neuf. Står bak quiz, bingo og jazz jam.
  • Biblioteksutvalget, voktere over Det Norske Studentersamfunds skatter fra fordums tider. Ivaretar Studentersamfundets bok- og kunstsamling.
  • Medieavdelingen, Studentersamfundets eget PR- og kommunikasjonsbyrå, driver med design, tekst, markedsføring, og IT-drift og -utvikling.
  • Regimet, Studentersamfundets lys- og lydteknikere. Skaper den nødvendige magien på arrangementer, og holder utstyrsparken på Chateau Neuf ved like.
  • Slottsutvalget, voktere over Chateau Neuf og dets arkitektoniske integritet. Lager langsiktige planer for oppussing og kommunikasjon med UiO.
  • Studentfestivalen i Oslo, Studentersamfundets to ukers festival under fadderukene.
  • Tappetaarnet, sørger for at glade frivillige serverer øl til kunder i Chateau Neufs barer.

Interngruppa

Se hovedartikkel: Interngruppa

Interngruppa jobber for å skape et godt miljø på Studentersamfundet på tvers av foreningene. Interngruppa ble først formelt stiftet som et utvalg under DNS våren 2003, men hadde da eksistert en stund uten å vite helt hva den skulle være.

Internmiljøgruppa har hatt en rekke forskjellige arrangementer, fra filmkveld på søndager og grilling i Frognerparken, til aketurer om vinteren.

Medieavdelingen

Se hovedartikkel: Medieavdelingen

Medieavdelingens Redaksjon jobber med å markedsføre hele huset vårt til alle studenter i Oslo. De lager for eksempel innholdet på DNS sin nettside, og kan også bistå i utforming av plakater, flyere og den slags, for foreninger som ønsker seg hjelp til markedsføringen. Medieavdelingens andre undergruppe, EDB-gjengen, står for drift av blant annet husets nett og servere, og driver i tillegg med IT-utvikling.

De koordinerer også denne wikien.

Studentfestivalen i Oslo

Se hovedartikkel: Studentfestivalen i Oslo

Studentfestivalen i Oslo (STUDiO) er Norges største årlige studentfestival og er en heftig og mangfoldig feiring av alle Oslos studenter. Festivalens formål er å gi nye og gamle studenter en feiende flott semesterstart. Festivalen har tidligere vært kalt OSF og Uka i Oslo, og har røtter tilbake til 1947 da DNS for første gang arrangerte en studenteruke i Oslo.

Se også