Teaterstyret

Fra Viteboka

Styret i Teater Neuf har en rekke oppgaver, og hvert eneste år byr på nye og varierte utfordringer. Noen oppgaver er dog ganske standardiserte, og må foretas av hvert eneste styre hvert eneste år.

For reglene om hva som ikke er lov, eller formelle fremgangsmåter, les Teater Neufs vedtekter. For å se forpliktelser og krav overfor DNS, så les foreningskontrakten.

Komposisjon

Teaterstyret består av 8 medlemmer:

Teatersjef

Se hovedartikkel Foreningsleder

Overordnet ansvar:

Teatersjefen har kunstnerisk ansvar for og leder teatret.


Oppgaver og ansvarsområder:

1. Møter i Representantskapet annenhver tirsdag.

2. Forbereder saksliste og kaller inn til styremøter annenhver uke.

3. Har ansvar (sammen med Nestleder) for å godkjenne mail som skal ut til resten av Teaterstyret.

4. Er kontaktperson til NATF og SiO Foreninger.

5. Ansvar for styrets korttilganger, både til kontoret og gangene.

6. Forbereder sakspapirer og kaller inn til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling.

7. Oppfølgingsansvar overfor de øvrige styremedlemmene.

8. Teatersjefen skal til enhver tid være oppdatert på situasjonen i foreningen.

9. Ansvar for å påse at Teater Neufs plikter overfor DNS blir fulgt.

10. Teatersjefen er seremonimester i studentteatrets orden Den Hvide Knap.

11. Teatersjefen har ansvar for at teatret styres i henhold til vedtektene.


Nestleder

Overordnet ansvar:

Nestleder er Teatersjefens stedfortreder, og deler byrden av Teatersjefens ansvar.


Oppgaver og ansvar:

1. Møter i Representantskapet dersom Teatersjefen er forhindret fra å komme.

2. Skriver referat fra styremøter, teatermøter og generalforsamling.

3. Har ansvar (sammen med Teatersjefen) for å godkjenne mail som skal ut til resten av teaterstyret.

4. Har oppfølgingsansvar overfor Teater Neufs produksjoner. Herunder ligger innkalling til oppstarts-, midtveis- og evalueringsmøte, samt organisering av premiérefester.

5. Påtar seg de oppgaver Teatersjefen delegerer.


Økonomiansvarlig

Se hovedartikkel Økonomi (Teater Neuf)

Overordnet ansvar:

Økonomiansvarlig sørger for å forvalte Teater Neufs økonomi på en forsvarlig måte.


Oppgaver og ansvarsområder:

1. Fører regnskap, setter opp budsjett, og fører kontroll med økonomien til hver enkelt produksjon, samt til foreningen i sin helhet.

2. Bestyrer foreningens konto og debit-kort.

3. Økonomiansvarlig forsikrer seg om at alle kvitteringer er ført på kvitteringsskildringer.

4. Presenterer økonomiberetning på generalforsamling.

5. Presenterer neste semesters budsjett på generalforsamling.

6. Deltar på SiO Foreningers økonomi-kurs.

7. Sender bidrag til Studentersamfundets fellessøknad til Velferdstinget.

8. Økonomiansvarlig er kontaktperson til Kultur og Tradisjon.


Koordinator

Se hovedartikkel: Booking av lokalene på Studentersamfundet

Overordnet ansvar:

Koordinator har ansvar for at alle teatrets aktiviteter er inne i bookingsystemet.


Oppgaver og ansvarsområder:

1. Legger inn alle teatrets arrangement i bookingsystemet Linticket før Storprod.

2. Stiller på produksjonsmøter annenhver uke.

3. Booker rom og koordinerer forestillingene internt, slik at romkabalen går opp.

4. Koordinator booker teknisk utstyr innen de gjeldende fristene via bookingsystemet.

5. Informerer produsenter og andre arrangører om bookingrutiner, samt rutiner vedrørende øvingslokaler (kontakt med Slottsmester).

6. Koordinator mottar prøveplan fra produksjonene, og legger datoene inn i bookingsystemet.

7. Koordinator har kontakt med Bookingansvarlig i Hovedstyret.


Scenemester

Overordnet ansvar:

Scenemester har ansvar for Teaterscenen og de tilhørende lagre.


Oppgaver og ansvarsområder:

1. Scenemester har oversikt over utstyret teatret besitter.

2. Scenemester har kontakt med scenografene i hver produksjon.

3. Ansvarlig for at teatrets medlemmer overholder verkstedets reglement.

4. Ansvarlig for planlegging og avholdelse av dugnad.

5. Ansvar for utlån av teatrets rekvisitter og kostymer.


Arrangementsansvarlig

Overordnet ansvar:

Har ansvar for gjennomføring av arrangement som ikke er produksjoner, heriblant kurs, workshops og større interne arrangement.


Oppgaver og ansvarsområder:

1. Arrangementsansvarlig arrangerer workshop for skuespillerne minst én gang i semesteret, ved fordeling av skuespillere til hver produksjon.

2. Arrangerer kurs for produksjonsgruppa minst én gang i semesteret.

3. Hovedansvarlig for Studentteaterfestivalens program (hvert 3. år). De andre årene, hvor TN ikke er arrangør, organiserer arrangementsansvarlig turen til én av de andre byene.

4. Arrangementsansvarlig samarbeider med Internansvarlig om avholdelse av større arrangement, slik som hyttetur og julebord.


PR-ansvarlig

Se hovedartikkel: PR

Overordnet ansvar:

Koordinerer PR-innsatsen til de enkelte produksjonene, og for teateret som helhet.


Oppgaver og ansvarsområder:

1. Har kontakt med produsenten i hver produksjon. Sørger for at vedkommende benytter de markedsføringskanaler vi skal bruke.

2. Sørger for at husets markedsplan overholdes.

3. Har kontakt med Medieavdelingen på huset.

4. Administrerer Teater Neufs Facebook-side, og hjemmesiden teaterneuf.no.

5. Har ansvar for å ferdigstille Ensembleveggen så tidlig som mulig. Herunder ligger bildetagning av alle teatrets aktive medlemmer.

6. Bestiller promoteringsmateriell, slik som roll-ups, flyers, plakater, etc.

7. Gjennomfører “3 på première-spalten” på vår hjemmeside.


Internansvarlig

Overordnet ansvar:

Er bindeledd mellom medlemmene og styret, både i gruppene og den enkelte produksjon.


Oppgaver og ansvarsområder:

1. Internansvarlig har oversikt over medlemsmassen, og sørger for at e-post-listene, samt Galtinn og NATFs medlemsregistre til enhver tid er oppdatert.

2. Sørger for at medlemmene kjøper medlemskap.

3. Svarer på henvendelser fra de som ønsker å bli nye aktive i foreningen.

4. Har hovedansvar for planegging og gjennomføring av teatermøter.

5. Baker kake til hver produksjon.

6. Hovedansvar for teatrets fester, slik som Gangfest, men samarbeider med Arrangementsansvarlig om større arrangement, slik som hyttetur og julebord.

7. Er kontaktperson for teatrets medlemmer.


E-postlistene

Teater Neuf bestyrer et sett med e-postlister, som brukes til å formidle informasjon til, fra og om Teater Neuf. Med mindre det er spesielt presisert på den administrative sida til e-postlistene, vil alle e-post som sendes til disse listene stoppes inntil de blir godkjent av en moderator, som også kan legge til og fjerne adresser fra lista. Moderatorer må derfor være sitt ansvar bevisst og sjekke filteret jevnlig.

  • Teaterstyret nås på e-postlista teaterneuf@studentersamfundet.no . Teatersjefen modererer denne e-postlista. Trykker man "reply" på e-post fra denne lista, er det bare de andre på lista som mottar svaret, så hvis den som sendte e-posten ikke sitter i teaterstyret, må man legge til dennes e-post blant mottakerne.
  • Alle de aktive i Teater Neuf skal legges til i e-postlista teaterneuf-aktive@studentersamfundet.no, som er hovedkanalen fra teaterstyret til alle de aktive medlemmene. Teatersjef og internansvarlig er moderatorer. Husk å legge til nye medlemmer i e-postlista.
  • tn-nyheter@studentersamfundet.no er en nyhets-epost-liste for tidligere medlemmer og andre teatervenner som kunne tenke seg å få oppdateringer om hvilke forestillinger vi spiller. E-postlista skal ikke brukes til noe annet enn som et nyhetsbrev for teaterets oppsetninger. Den modereres av EDB-gjengen i Medieavdelingen
  • tn-sylvia@studentersamfundet.no er e-postlista for å nå Sylvia-komiteen og invitere dem spesielt til alle forestillinger, så de kan bedømme dem til den gjeve Sylvia-prisen. Denne e-postlista modereres også av EDB.

Norsk Amatørteaterforbund

Norsk amatørteaterforbund eller NATF er en samlingsforbund for alle amatørteater i Norge, og Teater Neuf betaler for medlemskap én gang i året. Gjennom NATF har vi også forsikring, som vi betaler som en del av kontigenten.

Styret plikter å oppdatere medlemslistene sine på NATFs hjemmesider. Medlemslista finner du under medlemmer etter å ha logget inn.

NATF ønsker også at dere opplyser om hvilke forestillinger dere har hatt, og hvilke kurs dere har holdt, dette er for å vise de som sitter på pengesekken hvor mye amatørteateraktivitet som finnes i Norge. Ta derfor vare på opplysninger om hvor mange som er med på hver forestilling, hvor mange som så den, hvor mange forestillinger det var og hvor lenge forestillingen varte.

Gjennom NATF kan man også søke om momsdispensasjon på "forenkla søknad", og dette er den enkleste måten å gjøre dette på.

Opprydding og konteinere

Når en teaterproduksjon er over, har man ofte kjøpt inn en del scenografi og annet ræl som må kastes, uten å helt tenke over hvordan man skal bli kvitt det. Vanligvis står det ikke noen konteiner for større ting utenfor Chateau Neuf, så ta kontakt med admin, gjerne allerede når forestillingene er valgt inn, og spør om man kan koordinere å leie inn en konteiner. Kanskje produksjonene kan tilpasse seg litt, så de kan legges til rundt når det bestilles konteiner, eller kanskje huset kan bestille en konteiner til rundt oppryddingsdagen.

Teaterfestivalen

En gang i året avholdes det studentteaterfestival for Immaturs i Bergen, SIT i Trondheim og Teater Neuf i Oslo. Det har vært vanlig å arrangere den på vårhalvåret. Siden det ofte krever tid og penger å komme seg til Trondheim eller Bergen, kan det være lurt å ta kontakt med det teaterstyret som skal arrangere festivalen allerede før jul for å finne ut når de planlegger å avholde festivalen. Begynn også å fortelle om festivalen tidlig til medlemmene. Det er mye morsommere når mange har mulighet til å være med.

Hvert tredje år er det Teater Neuf som arrangerer festivalen. De neste gangene Teater Neuf skal være arrangør er 2015, 2018, 2021, 2024 og 2027. Prøv å planlegge et variert program som kan passe for både gjestene og egne medlemmer. Fast tradisjon under teaterfestivalen er at det skal avholdes Bykamp i Impro.

Ridderorden, Representasjonsbånd og medaljer

Teatrets ridderorden Den Hvide Knap skal utdeles cirka hvert tredje år, til medlemmer av teatret som har utmerket seg med spesielt stor innsats for teatret. Seremonien kan holdes tett opp under teatrets festdag 3. desember, eller årsdagen for teatrets første forestilling 2. mars. Ordenskollegiet tar seg av godkjenningen av riddere og selve seremonien, men teatret bør stille med en herold og et sverd til utnevnelsen, og Teatersjefen, som skal sette ordenen på ridderens bryst, bør stille med ordensbånd og septer.

Under galla ikler styret i Studentersamfundet seg representasjonsbånd som er grønne med gule kanter. De ser ut som en smalere utgave av ordensbåndet til Den Hvide Knap. Dette båndet er vanskelig å få tak i, så man har tradisjonelt bare ca. 30 cm av stoffet, som festes på innsiden av vesten hos herrene, og brettes til en sløyfe på kvinnene. Få oversikt over hvor mange bånd styret besitter før galla, det er ikke bare å skaffe i butikken. Om man ikke har nok bånd, prøv å ta kontakt med det forrige styret, og se om de har sine bånd liggende, hvis ikke, ta kontakt med Stormester Kyrre Alvær. Det er bare styrets medlemmer som går med representasjonsbånd.

Teatersjefen en ex officio seremonimester i Den Hvide Knap, og går således med ordensbånd. Teatersjefen har også et stilig septer som matcher båndet, men dette brukes ikke på galla.

Se også