Politisk rom

Fra Viteboka
Politisk rom
Politisk rom
RolleSammenslutning av samfundsforeninger
Grunnlagt2012
Leder?
Kontakt
Kontor3. etasje
E-post[mailto: ]

Politisk rom betegner et foreningskontor og sammenslutningen av foreninger som disponerer det lokalet.

Historie

2012–2019

Politisk rom ble opprettet våren 2012, etter initiativ fra Hovedstyret 2011, med det formål å sette et mer politisk preg på DNS, samt å fostre samarbeid på tvers av de politiske skillelinjer. I denne perioden ble foreningskontoret i det sørøstre hjørnet av 4. etasje, rom 419, brukt til dette formålet.

Politisk rom bestod av samfundsforeningene Den Konservative Studenterforening, Feministisk forum, Oslo Grønne Studenter, Amnesty Blindern, Blindern SU, Sosialdemokratene, Blindern AUF, Venstrealliansen og Oslo Liberale Studenterforening.

Over tid forsvant aktiviteten til de politiske samfundsforeningene, og rommet ble omdisponert til et møterom.

2024 og senere

I mars 2024 tok ledelsen initiativ til en høring før endringer i romdisposisjonen på Chateau Neuf hvor det ble presentert et forslag som innebar at rom 315 skulle gjenoppstå som et rom for politisk virksomhet. Denne planen ble vedtatt av styret samme måned.