Styremøter 2020

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

På denne siden er referater/protokoller fra møtene i Styret 2020 i Det Norske Studentersamfund i 2020.

Møte 21.02.20

Til stede:

Fra Styret: Adrian, Frøydis, Peter, Susann (via tlf)

Fra Desisjonen: Keisuke, Linn Carin, Rebekka, Jonas

Andre: Britt (vara for daglig leder), Ida (direktør)


Sak 20-01 Konstituering

Innkallingen er godkjent

Adrian er valgt til møteleder


Sak 20-02 Peters posisjon i styret

Peter sitter nå i SiOs hovedstyre. Han sa på valgmøtet i VT at han kom til å trekke seg fra DNS-styret.

SiOs hovedstyre mener at han ikke trenger å trekke seg.

VTAU har gitt han beskjed om at de anbefaler at han skal trekke seg, siden han sa at han skulle gjøre det i valgtalen.

Desisjonen i DNS forteller at det ikke finnes noe i lovene som sier at han må trekke seg. De mener uansett at det er uheldig hvis han fortsetter, ettersom han kommer til å være inhabil i mange saker. Det finnes en interessekonflikt mellom de to organisasjonene.

Saken ble diskutert.

Peter trekker seg fra styret med umiddelbar virkning.


Sak 20-03 Styreleder har trukket seg

Styret diskuterte hvem som skal være fungerende styreleder frem til neste medlemsmøte.

Adrian ønsker å bli fungerende styreleder, frem til neste medlemsmøte. Han er valgt.

Styret fordeler arbeidsoppgavene til styreleder internt.


Møtet er hevet 16.50

Møte 02.03.20

Tilstede: Frøydis, Adrian, Susann (via telefon), Linn og Ida

Dato 02.03.2020, 16.30

Sted Chateau Neuf


Sak 20-04 Konstituering (V)

Innkallingen er godkjent


Sak 20-05 Godkjenning av referat (V)

Referat 19.11.19 er godkjent


Sak 20-06 Orienteringer (O)

Daglig leder

Eiendomsavdelingen svarer oss ikke, vi får ikke en ny kontaktperson. CNAS og direktør holder på med et prosjekt hvor vi prøver å nå ut til flere eksterne studentarrangører som arrangerer utadrettede arrangementer.


Direktør

MA, TT og Regimet har nok frivillige til at ting går rundt. I ledelsen jobbes det en del med arrangementsideer, noen denne våren, men med hovedvekt på høsten. Interngruppa har laget en aktivitetsplan for interne arrangementer frem til desember 2020.


Styret

Adrian har vært rundt på arrangementer og hørt hva folk forventer av DNS. Styret er i kontakt med EA. Prøver å få oversikt.


Sak 20-07 Gjennomgang økonomi DNS (O)


Dårlig likviditet grunnet at UiO ikke har gitt oss penger for å lønne Slottsmesterne og en glipp fra regnskapsfører som gjør at momskompensasjonen kommer senere. Vi har brukt ganske lite penger så langt i år.


Sak 20-08 Valg av festivalsjef for Studentfestivalen 2020 (V)

Det kom inn to søknader på vervet som festivalsjef. Direktør innstiller på Maiken Reistad som festivalsjef.

Maiken er godkjent av styret.


Sak 20-09 Godkjenning av ledelsen 2020 (V)

Direktør ønsker at ledelsen 2020 skal bestå av:

Magda Thomsen - leder av Tappetårnet

Benjamin Ødegaard - leder av Regimet

Emilie Fosse - leder av Medieavdelingen

Maiken Reistad - leder av Arrangementsutvalget og festivalsjef for Studentfestivalen 2020


Ledelsen er godkjent av styret.


Sak 20-10 Møteplan for våren 2020 (V)

Møtene er klokken 16.30, på Chateau Neuf, følgende datoer dette semesteret:

09.03

23.03

15.04

27.04

11.05

25.05

08.06


Deler av styret ønsker å være med på ledelsesmøter når de har tid. Ida informerer styret hvis ledelsesmøter blir avlyst.


Sak 20-11 Behandling av søknader til prosjektpotten

Det er kommet inn to søknader så langt i år til prosjektpotten.


Radio Nova har søkt DNS 100.000 kr til støtte til sitt arrangement Novafest den 19.03.20, på Betong.

I 2020 er prosjektpotten til DNS på 100.000 kr.

Styret ønsker ikke å bevilge Radio Nova hele prosjektpotten.

Chateau Neuf AS har penger i sitt budsjett for å støtte studentaktivitet.

DNS-styret anbefaler CNAS å støtte Novafest med 80.000.


Tappetårnet har søkt om 5200 kr til innkjøp av plater til Bokcafeen. Styret innvilger søknaden.


Sak 20-12 Handlingsplan 2020

Styret må prioritere hvilke punkter de har kapasitet til å jobbe med dette semesteret.

Adrian ønsker å jobbe litt med debatter. Punktet “Lage en langsiktig plan som sikrer drift og finansiering av studentkulturen i Oslo” er styrets ansvar. Adrian setter så smått igang dette prosjektet.


Sak 20-13 Eventuelt

1. Forventingsavklaring på neste møte.

Adrian ønsker en forventningsavklaring, med styremedlemmer og daglig leder og direktør. Samt en total forventningsavklaring til styret.


2. Studenthuskomiteen til VT: skal noen fra DNS sitte der?

Styret diskuterte om det er ønskelig at noen fra styret sitter i studenthuskomiteen tilknyttet St. Olavsgate 32. Adrian skal høre med VT-AU om hva det konkret innebærer, og så informere resten av styret slik at de kan ta en felles avgjørelse.


3. Medlemsmøte i vår

Styret diskuterte om det er ønskelig å ha et tidligere medlemsmøte enn det man vanligvis har i mai. Så langt er ikke arbeidsmengden veldig stor, så de sikter seg inn på medlemsmøte tidlig i mai.


Møtet hevet 18.31

Møte 09.03.20