Styremøter 2022

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk
Protokoller
Protokoller
2016Lovtolkninger
2017Styret - Desisjonen - Lovtolkninger
2018Styret - Medlemsmøtet - Desisjonen - Lovtolkninger
2019Styret - Medlemsmøtet - Lovtolkninger
2020Styret - Medlemsmøtet - Lovtolkninger
2021Styret - Medlemsmøtet - Lovtolkninger
2022Styret - Medlemsmøtet - Lovtolkninger

På denne siden er referater/protokoller fra møtene i Styret 2022 i Det Norske Studentersamfund i 2022.

Møte 27.01.2022

Til stede:

Fra Styret: Christina, Silje, Peter, Felix og Trym

Andre: André (daglig leder) og Jessica (direktør)

Sak 22-01 Godkjenning av innkalling

Innkalling er godkjent.

Sak 22-02 Orienteringer

Daglig leder:

Admin har hatt seminar, mye positivt som har kommet ut av det. CNAS går ifølge sist resultatrapport i pluss.

Direktør:

Informerer om hvordan det har vært å sette seg inn i alt direktør skal gjøre, har satt i gang møter med div. foreninger og utvalg.

Styret:

Peter forteller om å bli valgt i styret 2019 men ga fra seg vervet for å bli med i SiO styret og ønsker å ta opp kampen med riksantikvaren og andre for å fjerne visse verninger av huset.

Resten av styret har ikke noe spesielt å orientere om.

Sak 22-03 Møteplan for våren

Faste møtetider settes til annenhver torsdag kl 17:00.

Sak 22-04 Direktørs kontrakt

Vedtatt

Sak 22-05 Dato medlemsmøte

Christina tar kontakt med Henrik for ledige datoer i Storsalen.

Felix foreslår å være forberedt til velferdstingets møte som er 2 måneder før medlemsmøte sånn at de kan komme med innspill til møte.

Styret mener det er viktig å forberede tidlig, de satser på å være klar en uke før påske med saker de vil ta opp.

Sak 22-06 Vårens arrangementer

Studfest blir nedskalert på grunn av usikkerhet, utsetter fester og morsomheter til høsten, i mars blir blir det workshops og foredrag med mat hver dag.

Silje har lyst å lage 16. mai galla og Peter kan være pakkesel.

Mange invitasjoner fra utlandet! Hurra!

Det blir Silent disco 1. gang i måneden, forhåpentligvis arrangeres det fredagen etter studenter får stipend.

Konsertforening Betong skal ha konserter!

Trym nevner Skeivt kulturår, og har noen tanker om hva kan vi gjøre for å markere / feire. Felix forteller at markering for Pride starter 18. Juni.

Trym kontakter skeivt student forum, lufter til styret deres om de kan arrangere noe på neuf!

Her kan vi se på samarbeid med arrut.  Peter og Silje er positive til at det kan skje.

Sak 22-97 Eventuelt

Moralpreken fra Christina, "Dere er forbilder!"

Lyse ut stilling til studiosjef

Forslag om å revidere etiske retningslinjer.

Peter ønsker å lage retningslinjer for debattserie, har lyst til å invitere studentpolitikere til debatt.

Styret, ledelsen og foreningsledere inviteres for å se Jersey boys.

Møte 10.02.22

Til stede:

Fra Styret: Christina, Silje, Peter, Felix og Trym

Andre: André (daglig leder) og Jessica (direktør)

Sak 22-08 Godkjenning av innkalling

Innkalling er godkjent

Sak 22-09 Orienteringer

Daglig leder

Lønnskomp har endelig kommet, forventer desember tallene neste uke. Adminkontorene pusses opp. Det er befaring med UiO 11. februar og debattserien starter neste uke.

600 billetter er solgt til Kings of Convenience og det er snart fullt!

Direktør

Direktør orienterer.

Styret

Silje har ikke noe å melde, Trym har kontaktet skeivt student forum om å kontakte arrut og bedt de booke rom.

Christina har hatt koselig pilsing med Jessica, små møter med Andre, Ragnhild og Jessica. Har startet forberedelser til medlemsmøte.

Peter har vært syk siden sist møte og har intet annet å orientere om.

Sak 22-10 Handlingsplan 2022

Styret gikk gjennom handlingsplanen som ble vedtatt på medlemsmøte og har fordelt ansvarsoppgaver.

Sak 22-11 Rekruttering

Styret og ledelsen må lage solid plan fram til studio.

Oslomet skal ha foreningsdager, 1. og 10. mars, frist for påmelding er 11. februar.

Forslag om åpen dag på huset, kanskje samme uke som gangfest for å få med mange folk for å engasjere folk i foreningene og invitere de til det.

Alle i styret må tenke på rekrutteringen

Sak 22-12 Medlemsmøte fremdriftsplan

Medlemsmøtet er satt til 9. Mai i Storsalen

13. april er ikke virke dag/påsken, så første innkalling sendes ut 8. april.

Alt skal være ferdigstilt fra styret 7. april.

Siste innkalling sendes ut 2. mai.

Sak 22-13 Eventuelt

Styret skal på Jersey boys og foreningslederene og ledelsen er også invitert

Invitasjon til venneforening i Finland, Christina og Peter er gira og har veldig lyst til å delta.

Peter er også gira på UKA i Ålesund.

Studiostart på frigg er bestemt utsatt til neste år. Mye å planlegge, her trengs det frivillige i bar. Men også se på å inngå kommersielt partnerskap om bemanning, mange hensyn.

Ønske fra André at noen i Admin sitter og holder i det med tanke på utskiftninger osv.

Styret støtter forslaget.

Møte 24.02.22

Til stede:

Fra Styret: Christina, Silje, Peter, Felix og Trym

Andre: André (daglig leder) og Jessica (direktør)

Sak 22-14 Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 22-15 Orienteringer

Daglig leder:

Lønnskompensasjon, prøver å bli kvitt penger, Første debatt i Ekspertveldet ligger ute på FB.

Kings of convenience er solgt ut første gang siden 2013! (stor jubel fra alle i rommet!). Kontorene til admin er pusset opp!

Direktør:

Orienterer.

Styret:

Felix har sett på mulige støtteordninger, som for eksempel midler fra Oslo kommune. Han har tanker om å søke oppgradering av bygg/ ombygg. Her må vi ha konkrete ønsker og detaljer i søknaden.

Felix og Peter skal se nærmere på saken sammen.

(Andre informerer at CNAS søker kulturrom om penger)

Peter orienterer at han også har sett på mulige steder å sende søknader om penger. Orienterer også at han har styret mye med quizen som avholdes hver tirsdag.

Trym har oppfordret Nova om å bli aktive, viktig at de også engasjeres i DNS!

Christina orienterer om befaring med EA, vist de rundt på huset og fortalt de om planer for nytt arrangementslokale. Befaringen var veldig konstruktiv og positivt.

Hun har hatt møte om SO23 og forteller at det kanskje er mulig å dele dokumenter, her har de også vedtatt innhold av rommene. Hun forteller at hun har fulgt opp med Velferdstinget og hatt møte om StudFest.

Christina har også møtt og jazzet med andre studentpolitikere

Sak 22-16 Opprette stillingen sikkerhetsansvarlig

Vedtatt

Sak 22-13 Eventuelt

Peter: Vi er invitert til Finland og Ålesund (UKA) og Ålesund trenger svar ganske kjapt.

Trym skal dobbelt sjekke kalenderen.

Resten av styret skal sjekke i kveld, Peter informer at det er mulig å få soveplass i barndomshjemmet hans.

Forslag om å innføre standard for gaver. Som oftest har det blitt gitt en godakevitt.

Nova blir 40 år og det skal feires 16. mars, styret synes det kan være hyggelig med oppmerksomhet fra DNS.

Fordele kondomene som direktør har bestilt rundt om på huset, forslag om postkasser i tredje og fjerde etasje.

Styret, ledelsen foreningsledere skal se Jersey Boys i kveld, det blir hygge i BC med bonger. ;)

Møte 24.03.22

Til stede:

Fra Styret: Christina, Silje, Peter, Felix og Trym

Andre: Ragnhild (administrasjonsleder) og Jessica (direktør)

Sak 22-18 Godkjenning av innkalling

Innkalling er godkjent.

Sak 22-19 Orienteringer

Administrasjonsleder i CNAS

Det trykker og går i admin, noen endringer av stillingsprosenter. Det er siste helg med show, Kings of Convenience utsolgt sal. Andre kommer snart tilbake,

Orienterer om befaring med UiO. Status vedrørende NMH, her har Statsbygg skrevet rapport om større behov for for lokale og Chateau Neuf er et av alternativene.

Ragnhild forteller at UiO ikke er involvert og DNS har heller ikke blitt inkluder i prosessen. Her er det viktig for DNS og styret å vise at Chateau Neuf er bra med gladsaker og pressemeldinger

Direktør

Orienterer om DNS

Styret

Felix har ikke så mye å orientere om. Silje har arrangert Silent disco, det ble fullt etter en halvtime.

(Jessica og Ragnhild skal se på å bestille flere. Sparebankstiftelsen kan søkes for kjøp av flere headsett.)

Trym ønsker samarbeid skeivt forum for arrangement under pride.

Peter forteller at han har holdt i Mikromandag, quiz og arrut. siden sist. kranglet med seg. snakket med slottsmester og andre folk på huset.

Garderobekapasitet, vernebestemmelser, sende mail til aktive og spørre hva de ønsker på huset

Christina er intervjuet av tassen, her var det verdensmesterskap i å ta bilder i trapp. Fortalte de at vi har det bra på huset og ikke ønsker å flytte.

Snakket med VT og de støtter oss i saken.

Hun deler at hun ikke lov til å si noe fra arbeidsutvalget om SO23 til styret. Hun er også invitert til møte om erfaringer her på huset med VT.

Christina har pratet med valgkomiteen og nå ligger vervene ute og oppfordrer til å dele med alle foreninger.

Sak 22-20 Innspill til medlem til  CNAS-styret

Styret foreslår å se på tidligere formend og direktører, gjerne kvinne med erfaring fra drift i kulturbransjen. Det ble også foreslått tidligere formend fra andre studentersamfund.

Andre informerer at CNAS har styremøter annenhver måned. første styremøte er uken etter påske.

Sak 22-21 Valg av Studio2022 sjef

Silje Lier er innstilt som STUDiOsjef 2022.

Forslag fra admin at Maiken og andre fra admin kan være en støtte og bistå studiosjef for å lette litt på arbeidsmengden.

Sak 22-22 16.mai galla 

Styret begynner på arbeidet med 16.mai gallaen, her må det ordnes middag(catering), taler og sende invitasjoner.

Jessica Østerberg ønsker å hjelpe som gjestevert. Lurt å spørre i aktivgruppen om rom til gjester som har lang reisevei.

Høre med CNAS om de kan stille med produsent, bar og vakter (direktør gjør dette sammen med Silje)

Ta kontakt med IG om grisehale de selv skal dele ut.

Peter skal ta kontakt med KSHB om øl til velkomst.

Her er det lurt å snakke med Ragnhild om billetter og invitasjoner til gjester og hvordan det tidligere har vært gjort.

Inviterer ledelsen sammen med styret til omrigg av betong 15. mai.

Sak 22-23 Saker til årsmøter 

Styret diskuterer fremdriftsplan og hva de ønsker å innstille på saksliste.

Christina og Jessica skal se over økonomien.

Det nærmer seg innkallingstid. Det er tidligere ytret ønske om å ha sak om tillitsvalgte opp. Er det andre ting styret vil ta opp? Styret skal også finne en valgkomite, ordstyrer og referent.

Ragnhild skyter inn at det er kult om styret kan være mer politisk, som f.eks. å mene noe om studiestøtten og at de backer NSO osv.

Styret drøfter innspillet til Ragnhild. Peter ønsker å gjenopprette debatt og poltikk på huset, han mener at DNS som organisasjon ikke skal mene noe, det burde tilrettelegges for at medlemmer kan gjøre det.

Felix forteller at DNS burde være en plattform for andre organisasjoner, CNAS og DNS ikke burde mene noe, men støtte bra saker. føle litt på tempen. Dette burde diskuteres på medlemsmøte. "Heia Meninger!"

Peter mener det søkes alt for mye enighet, det er et problem. vill bygge opp kultur for debatt på huset igjen.

Gå gjennom varslingsutvalg.

Sak 22-24 Eventuelt

Møte 06.04.22

Til stede:

Fra Styret: Christina, Silje, Peter, Felix og Trym

Andre: André (daglig leder) og Jessica (direktør)

Sak 22-25 Godkjenning av innkalling

Innkalling er godkjent

Sak 22-26 Orienteringer

Daglig leder

200 000 i overskudd og 400 000 i pluss, venter på lønnskomp, førstepri er å pusse opp Glassbaren for å forbedre baroppsettet.

Reforhandling av avtale med Ringnes. Har fått tilbud på skjermer, venter på godkjennelse fra UiO til å henge de opp.

Tanken med skjermene er at det skal kun være plakater under show i storsalen så det ikke hindrer promotering av studentrettede arrangementer.

Ting går veldig greit i CNAS, Kings of Convenience var utsolgt som har gjort at flere aktører har kontaktet oss om bookinger! Det var også massiv dansegruppe under denne konserten som var veldig koselig og gøy!

CNAS prøver å få inn spellmann til 50 års jubileum neste år, Spellmann ble tross alt arrangert for første gang her på huset.

Han skal gjøre noen ansettelser.

Direktør

Orienterer

Styret

Silje forteller at hun har jobbet med galla, eventet og billetter legges ut i morgen. (Hun og direktør ser på tekst og bilde til arrangementet etter møtet)

Har jobbet med Studio og der har kommet et par forespørsler. Hun ønsker å sette studio som sak på neste styremøte.

Silje tenker også på kandidater til studio styret og har noen kandidater hun skal kontakte.

Trym har ikke fått gjort så mye styreting men fått mange spørsmål om NMH fra både huset og studentpolitikken. "Vi må informere bedre til medlemsmassen vår"

Peter har sendt inn to eventuelt saker. Debattgruppe, knytte oss opp til eksiterende studentorganisasjoner.

Felix, Peter og Silje kontakter orgpils om at de kan gjøre gøye ting på huset som karaoke og div, bruke dette som en rekrutteringsplattform til TT

Christina informerer at det er fint å være formand, men så kom NMH. I den forbindelse har hun hatt intervju. Hun har også jobbet med bachelor oppgaven.

Christina forteller også at det har blitt opprettet en resolusjon med studentpolitikken og VT i en FB gruppe. De ønsker å ta vare på studentkulturen på Majorstuen!

Peter og Christina skal til Bergen for å besøke Kvarteret.

André glemte to ting og informerer om "Ekspertveldet verdensøkonomi og hva som er den neste boblen"

og at åpningstidene i Glassbaren endres, det gjøres klart uteserveringen i påsken med dugnad og det blir nye varer og menyen friskes opp.

Han skal overtale Kim og Eirik til å grille tirsdagen da uteserveringen åpnes.

Peter informerer at det blir glutenfri øl bestilling fra Sandra til MikroMandag, og at de har lyst å gjennomføre alkoholfri ølsmaking.

Sak 22-27 Saker til årsmøter

Innstilling av saksliste. Styret skal også finne en valgkomite, ordstyrer og referent.

Konstitueringssakene, Forberede sak om studio

Det er ingen konkrete punkter i handlingsplan styret ønsker å endre.

Det trengs godkjenning av regnskap.

Styret burde bli flinkere på å synligere hva styret gjør, håper det kan videreformidles på medlemsmøtet!

Trym spør om hvor en sender forslag til æresmedlemskap.

Og det skal sendes til Christina og styret innstiller.

Vedtatt saksliste til medlemsmøtet hurra!

Sak 22-28 Status og situasjon rundt NMH

Det har nylig vært et møte med Andre, Ragnhild, Christina og Jessica for å lande på hva vi burde gjøre.

Styreleder skal invitere rektor og ledelsen fra NMH etter påske.

EA har ingen planer om å endre vårt forhold og skriftlig sagt at ingenting skal endres

Styret jobber på ulike politiske kanaler

Det er foreslått en sjarmtrolls kampanje, passe på at Christina ikke blir sliten 50 åring igjen!

Og her må det kommuniseres på at vi ikke vil flytte.

Sende ut gladsak til tassen at siden vi har begynt å telle bookinger i 2017, så har vi ny rekord på eksterne bookinger i Februar og Mars!

Det skal vises fram felleskapet vi har, gjerne bilder av vennegjenger som sitter i sofa på kontorene og har det hyggelig.

Christina er veldig glad for kommentarene til Peter i aktivgruppen

Ragnhild har vært i møte med pamper/GGG som flue på veggen og de er villige til og koordinere seg med styret. Det har vært god kommunikasjon

og styret er veldig glad for gode intensjoner og initiativ.

Sak 22-30 Eventuelt

Sak 1

Innmeldte saker fra Peter, sendt på mail

Sommeråpent: stort ønske om å holde åpent!

Admin sier ja, avhengig av penger til å pusse opp, om det skjer lager vi en egen bar som kan jobbes ut fra.

Det er mange foreninger som er gira på sommeråpent og stå i bar. Hurra for aktivitet på huset i sommer!

Admin må vite før 10 mai. på grunn av vaktlistene stenges

Peter foreslår at vi burde kontakte Nostra om samarbeid, de kan holde åpent en dag.

Jessica har snakket med Maren om foreningsaktivitet i påsken og skal snakke mer om sommeren når huset er stengt

Styret er gira.

Sak 2

Peter er på kort sikt ikke bekymret men på langsikt kan det bli problem.

Vi burde rigge huset for å gjøre attraktivt for studentaktiviteter og Peter ønsker innspill.

Andre sier at vi har rett og slett ikke vært ambisiøse nok om å søke penger. mange muligheter for å få mer penger til oppussing

Det er mye oppussingsarbeid av bygget, gamle rør og ventilasjon osv.

Vi burde prøve og komme inn på oslo kommune sitt driftsbudsjett og søke penger fra SiO om det er mulig.

Dette vil si ikke tenk på prislapp og vær ambisiøse med hva dere har lyst å gjøre!

Styret foreslår å bruke foreningslederene for innspill.


Styret skal oppfordre folk de kjenner til å stille til styret

Styret og ledesen har fått Påskeegg! Hurra!

Christina informerer at hun skal kose seg i London i påsken.

Møte 09.08.22

Til stede:

Fra Styret: Olav, Peter, Silje, Mikkel

Andre: Andrè (Daglig leder), Jessica (Direktør)

Sak 22-45 Godkjenning av innkalling (V)

Godkjent

Sak 22-46 Orienteringer (O)

a. Daglig leder

Administrasjonen har ansatt tre nye produsenter og en billettansvarlig.

Gode salgsprognoser fremover, fokus på å sørge for god opplæring og forberedelser til showsesongen.

b. Direktør

Fullt kjør med STUDiO, ordner med både plakater og brosjyrer til rekruttering. Har inngått avtale med “venn”, en app med arrangementskalender. Vi får en serifisert bruker som kan legge inn arrangementer i aktivitetskartet.

c. Styret

Olav har brukt tid på å se på organisasjonens økonomi og konkluderer med at den er rotete. Han ser også på hvordan DNS har driftet det siste året og ønsker å jobbe med hvordan organisasjonen skal utvikle seg årene fremover. 22. August blir det første ordinære åpningsdag og pub til pub i samarbeid med kjellerpubnettverket. Olav tenker ut gøye aktiviteter denne dagen.

Sak 22-47 Møteplan for høsten (V)

Saksansvarlig: Olav

I utgangspunktet tenkes det å møtes en gang i måneden, men siden det er semesterstart og mye å gjøre etter pandemitilstander foreslår Olav å møtes annenhver uke inntil videre.

Tar utgangspunkt i å møtes tirsdager kl 17:00.

Sak 22-48 Gjennomgang av handlingsplan (D)

Saksansvarlig: Olav

Styret går gjennom handlingsplanen for å få oversikt og for å fordele punktene til rett instans.

Andre: fokus på drift, det er på agendaen. Har ønsker om å bygge om GB med en matstasjon, men det finnes ikke penger i budsjettet til det per i dag.

Jessica og Olav skal snart møte nye leder for Tappetårnet, Christina, om strategi for gjenoppbygging av utvalget.

Styret skal følge opp dette de neste månedene:

- Foreningsdagene og generell rekruttering.

- Oppfølging av ekspertveldet, mulighet for at DNS/KU tar over på sikt.

- Strategi for hvordan vi sender ut informasjon til både nye og gamle aktive på huset.

- Jessica følger opp Studentenes frivillighetsdag, Olav følger opp “Grill din rektor” 7 Oktober.

Andre orienterer om pitchemøter med produsentene i CNAS. Produsentene i CNAS har satt sammen en gruppe som ønsker å bidra litt ekstra til huset med arrangementer. De jobber med en del gøye og lavterskel ideer for arrangementer som kan rettes mot studenter og tanken er at DNS skal stå som arrangør.

BokCafeen vil få nye sofaer etterhvert, og de gamle har blitt trukket om og skal plasseres et annet sted på huset. Ellers er ikke mye gjort med oppussing av lokalet, da prosjektet har hatt noen utfordringer med dialog og ansvarsfordeling. Følges opp av Olav.

DNS mangler et digitalt fotprint, og Mediaavdelingen sliter om tiden. CNAS og DNS må samarbeide for å utvikle en fungerende mediestruktur.

Sak 22-49 Åpen dag på Chateau Neuf (O/D)

Saksansvarlig: Olav

I vår ble det satt i gang et prosjekt med å ha en felles infomøtedag for alle foreningene som holder til på Chateau Neuf. Arrangementet er planlagt å gjennomføres 31. August og de fleste foreningene på huset har meldt seg på. Gode tilbakemeldinger på prosjektet så langt. 10. august er foreningslederene på huset invitert til møte om planlegging og romfordeling. Per nå tenkes det lavterskel, sosiale aktiviteter og gratis mat. Ønsker å gjøre det mulig for de nye å mingle og henge sammen etter møtet. Oppfordre ledere til å invitere alle medlemmer i foreningene til å bli med for å ta godt imot de nye. Hvis hver forening inviterer 30 stk så er vi godt oppe i 300 som potensielt møter opp.

Sak 22-50 Behov for midler utover budsjett til vakthold på STUDiO (V)

Saksansvarlig: Olav/André

Sakspapir: “Sak 22-50 Behov for midler utover budsjett til vakthold på STUDiO”

For noen år tilbake gjorde CNAS og DNS en avtale og byttet på kostnader slik at CNAS tar kostnader for uteservering og DNS tar vakthold under STUDiO. Dette er ikke reelt budsjettert for i DNS sitt budsjett, som beskrevet i detalj i sakspapiret. I årets budsjett er det satt av 200.000 kr.- for hele året, men bare STUDiO vil koste omtrent 420.000 kr.- i vakthold. Så langt er åpningstidene begrenset under studio for å få ned kostnadene. DNS har en nok egenkapital til å dekke kostnadene, og kan evt. bruke penger fra andre poster, men CNAS har ikke kapital til å bidra. Enstemmig vedtatt å bruke midler over budsjett for å dekke kostnadene knyttet til vakthold.

Diskusjon om kostnadsfordelingen som burde være klarere mellom CNAS og DNS.

Det er ønskelig med generelt strammere linje på hvordan vi følger opp økonomien til DNS, samt at neste års budsjett burde være tydelig på hvilke midler som er satt til STUDiO 2023.

Sak 22-51 Eventuelt

Møte hevet.