Forkortelser

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Enhver aktiv på huset med respekt for seg selv, anvender så mange forkortelser som overhode mulig, for å øke gapet mellom sitt priviligerte selv og det gjengse medlem. Ta innersvingen på dem alle, og lær deg lingoen her.

DNS: Det Norske Studentersamfund

HS: Hovedstyret

RepSkap: Representantskapet

GenFors: Generalforsamling

CN: Chateau Neuf

Admin: Administrasjonen og administrasjonens kontorlokaler i første etasje

CNAS (og CNS): Chateau Neuf AS

SM: Slottsmester

ProdAns/Prod: Produksjonsansvarlig

ProdAss: Produksjonsassistent

Funk: Funksjonær

GB: Glassbaren

BC: BokCaféen

Syse: Jan P. Syses sal

DKSF-trappen: Trappen opp fra første etasje til Storsalen som går forbi inngangen til BokCaféen og Lillesalen

RF-trappa: Trappa opp fra første etasje til Storsalen som går forbi inngangen til Teaterscenen

Foreninger og utvalg

Arrut: Arrangementsutvalget

MA: Medieavdelingen

EDB: EDB-gjengen, Medieavdelingens undergruppe for nettdrift og mer

TT: Tappetårnet

TN: Teater Neuf

CN: Cinema Neuf eller Chateau Neuf

CNAS: Chateau Neuf AS

KB: Konsertforeningen Betong

KSHB: Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug

KU: Kulturutvalget

OSTV: Oslo Student-TV

IG: Interngruppa

GGG: Gretne Gamle Griser

DKSF: Den Konservative Studenterforening

FF: Feministisk Forum

VA: Venstrealliansen

Arrangement

AFM: Alle Festers Mor

STUDiO: Studentfestivalen i Oslo

Helhus: Større fester som tar opp hele huset av typen AFM, Oktoberfest og Den Store Festen

Edruans: Edruansvarlig (innebærer edru OG ansvarlig, ikke ansvarlig for de edru)

Utenfor huset

SiO: Studentsamskipnaden i Oslo

VT: Velferdstinget

KS: Kulturstyret

SP: Studentparlamentet (oftest ved UiO)

Tassen: Universitas

Tidligere forkortelser

KAK: Kommunikasjonsavdelingen (eg. Kommunikasjonsavdelingens kontor), nå Medieavdelingen (MA)

HS: Hovedstyret